Jubileuszowa gala PIIB

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa świętował XX-lecie swojego istnienia uroczystością, która odbyła się 23 czerwca w auli Politechniki Warszawskiej. Gospodarzem wydarzenia był Zbigniew Kledyński, dotychczasowy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Razem z inżynierami budownictwa jubileusz świętowali zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych, reprezentanci zagranicznych organizacji związanych z budownictwem. Uczestników gali powitał prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej.

Zbigniew Kledyński, ówczesny prezes PIIB, w swoim przemówieniu wskazał na różnorodność specjalności techniczno-budowlanych członków samorządu i wynikającą z tego nieustająca potrzebę szukania wspólnego kierunku oraz tego, co łączy interesy wszystkich inżynierów budownictwa.
– Miniony czas to w części okres pionierskiego przecierania szlaków inżynierskiej samorządności, a w całym swoim wymiarze to czas jej ustawicznego uczenia się. W tym miejscu chciałbym złożyć podziękowania organizatorom naszego samorządu, z których wielu już nie ma wśród żyjących. To dzięki ich pracy, wierzę w sens samorządności zawodowej i możemy dziś obchodzić jubileusz dwudziestolecia oraz z nadzieją budować nasz samorząd na solidnych fundamentach – powiedział Zbigniew Kledyński.

Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata