Jubileusz 30-lecia Geotermii Podhalańskiej

25 września 2023 roku na Ciepłowni geotermalnej w Bańskiej Niżnej odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia istnienia Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. Głównym punktem wydarzenia było podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy Umowy na dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą: „Rozbudowa systemu geotermalnego poprzez wiercenie nowego otworu produkcyjnego Bańska PGP-7, dostawę i montaż wymienników ciepła na Ciepłowni Geotermalnej oraz budowę przyłączy i sieci ciepłowniczych w celu zwiększenia mocy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

Historia Geotermii Podhalańskiej. Spółka powstała z inicjatywy NFOŚiGW w 1993 roku, który jest jej głównym akcjonariuszem (posiada 90,99 proc. akcji). Początki były skromne, ogrzanie wsi Bańska Niżna. Dzisiaj Spółka dostarcza ciepło i ciepłą wodę do 1870 obiektów w czterech gminach – Szaflary, Biały Dunajec, Poronin i Zakopane. Większość (ponad 1 tys.) stanowią domy jedno- i wielorodzinne. Na resztę składają się budynki usługowe i użyteczności publicznej oraz hotele i pensjonaty. Wśród instytucjonalnych odbiorców są: Tatrzański Park Narodowy, Zakopiańskie Termy, kompleks rekreacyjny Termy Szaflary, zakopiański Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych czy Starostwo Powiatowe. W Zakopanem, które leży o kilkanaście kilometrów od odwiertów i jest wyżej o kilkaset metrów, geotermia zaspokaja aż 40 proc. rynku ciepłowniczego. Sprzedaż ciepła w 2022 roku wyniosła 533 tys. GJ przy mocy zamówionej ponad 78 MW. Łączna długość sieci i przyłączy ciepłowniczych wynosi ponad 118 km. Roczne wydobycie wody geotermalnej wynosi ok. 5 mln m3. Produkcja ciepła w Geotermii Podhalańskiej odbywa się dzięki trzem specjalistycznym odwiertom eksploatacyjnym (Bańska IG-1; Bańska PGP-1 oraz Bańska PGP-3) i trzem chłonnym (Biały Dunajec PAN-1; Biały Dunajec PGP-2; Biały Dunajec PGP-5).
Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 1998-2022 wynosiły 335 mln zł. Poza kapitałem własnym istotne były środki pozyskiwane z zewnątrz, jak choćby z Unii Europejskiej (PHARE, LSIF, MRPO, POIiŚ) oraz GEF, NFOŚiGW, USAID, EkoFundusz, DEPA. Wartość środków otrzymanych z dotacji przekracza 132 miliony złotych. Tylko w ciągu ostatnich 7 lat wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych wynosiła ponad 100 milionów, z tego ponad 29 milionów złotych pochodziło z dotacji.

Geotermalny system ciepłowniczy jest nowatorskim rozwiązaniem na skalę europejską, zbudowanym na bardzo wysokim poziomie technologicznym. Projekt wykorzystania energii geotermalnej na Podhalu stał się początkiem rozwoju geotermii w Polsce. Jest on wyjątkowo przyjazny dla środowiska naturalnego, dla odbiorców ciepła jest komfortowy i bezpieczny.

Na Podhalu jest bardzo duże zainteresowanie podłączeniem do sieci ciepłowniczej, jest ono wynikiem tego, że cena ciepła oferowanego przez Spółkę jest dwa razy niższa niż cena energii z węgla.

Źródło: Geotermia Podhalańska

Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata