IEO – rynek fotowoltaiki w Polsce 2019

Łączna moc projektów fotowoltaicznych, które uzyskały finansowanie w dotychczas przeprowadzonych aukcjach OZE wynosi 870 MW. Projekty te należą do 549 podmiotów.

Projekty z I aukcji z 2016 miały czas na realizację do końca grudnia 2018 r. Wiadomo, że nie wszystkie zostały zrealizowane: z 73 projektów (68,4 MW) zrealizowano w terminie 55 instalacji (52,5 MW). Ustawowy termin realizacji projektów z II aukcji z 2017 mija z końcem czerwca 2019 r. Do tej pory zrealizowano 94 projekty (75 MW), co stanowi 26%. Łączna moc farm fotowoltaicznych, które wygrały aukcje OZE i zostały już zrealizowane wynosi 127 MW, co stanowi 36% wszystkich farm PV realizowanych w ramach pierwszej i drugiej aukcji. Projekty z trzeciej aukcji z listopada 2018 roku są przygotowywane do realizacji, mają czas do maja 2020 r.

IEO, przygotowując tegoroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2019”, zebrał ankiety od inwestorów i dostawców technologii PV. Ankiety potwierdzają spadające koszty budowy farm PV o wielkości ok. 1 MW. Jeszcze trzy lata temu inwestor za zbudowanie farmy o mocy ok. 1 MW płacił ponad 4 mln zł, a w 2019 r. – ok. 3 miliony zł.

Biorąc pod uwagę realne zamierzenia inwestorów fotowoltaicznych związane z udziałem w systemie aukcyjnym oraz plany dotyczące tegorocznej aukcji, efektem całego systemu aukcyjnego może być blisko 5 mld zł inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Zdecydowana większość farm fotowoltaicznych powstanie przed końcem 2020 roku. Inwestorzy zwracają uwagę na skalę wyzwania, którego sprawna realizacja może przyczynić się do spełnienia przez Polskę celów OZE na 2020 roku. Szybka budowa farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym wymagać będzie usprawnienia procesów administracyjnych (decyzję, pozwolenia) i biznesowych w całym łańcuchu dostaw.

Bezpłatna prenumerata