IBS o ubóstwie energetycznym Polaków

18 lipca 2019 roku na stronie Instytutu Badań Strukturalnych został opublikowany raport „Pomiar ubóstwa energetycznego w Polsce z użyciem wielowymiarowego wskaźnika ubóstwa energetycznego”. Autorami są: Stefan Bouzarovski, Aneta Kiełczewska, Piotr Lewandowski i Jakub Sokołowski. Raport jest dostępny do pobrania bezpłatnie ze strony Instytutu http://ibs.org.pl w wersji PDF, po angielsku – pełna wersja, po polsku – streszczenie.
„Ubóstwo energetyczne to złożony problem, który jest najczęściej spowodowany niskimi dochodami, wysokimi kosztami energii lub mieszkaniem w budynku o niskiej efektywności energetycznej. Różne wskaźniki pozwalają zidentyfikować te czynniki, ale wśród naukowców nie ma zgody co do tego, który ze wskaźników jest najlepszy lub jak praktycznie połączyć odmienne wyniki. Autorzy stworzyli wielowymiarowy wskaźnik ubóstwa energetycznego uwzględniający pięć wymiarów deprywacji energetycznej: dwa obiektywne wskaźniki „wysokie koszty, niskie dochody” i „wysoki udziału wydatków na energię w dochodach”, a także trzy subiektywne wskaźniki: „niezdolności do utrzymania odpowiedniej temperatury w domu”, „przeciekające dachy lub wilgoć” i „trudności z opłacaniem rachunków za media”. Za ubogie uznajemy te gospodarstwa domowe, które doświadczają co najmniej dwóch form deprywacji. Stosujemy nasz indeks na przykładzie Polski przy użyciu danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych. W 2017 r., 10% gospodarstw domowych w Polsce cierpiało z powodu wielowymiarowego ubóstwa energetycznego, a około połowa tych gospodarstw domowych była również uboga dochodowo. Gospodarstwa domowe zamieszkujące budynki zbudowane przed 1946 r., zamieszkujące obszary wiejskie oraz emeryci i renciści są szczególnie zagrożeni wielowymiarowym ubóstwem energetycznym.”

POBIERZ:
Raport w j. ang
Streszczenie w j. polskim

Bezpłatna prenumerata