FPE: cykl szkoleń z OZE

Fundacja Poszanowanie Energii otrzymała kolejne dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zorganizowanie nowego cyklu 15 szkoleń dotyczącego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracji pt. „EFEKTYWNE I ODNAWIALNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”. Trzydniowe szkolenia prowadzone będą raz w miesiącu.
Terminy szkoleń w 2012: 9-11 stycznia, 6-8 lutego, 12-14 marca.
Szkolenie trwa 3-dni obejmuje wykłady, warsztaty obliczeniowe i wizytację obiektu. Przedmiotem zajęć są:

  • kolektory słoneczne
  • fotowoltaika
  • pompy ciepła
  • kogeneracja

Program szkolenia jest ukierunkowany szczególnie na praktyczne metody obliczeń, doboru urządzeń i oceny efektywności energetycznej i ekonomicznej.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.
Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów energetycznych i projektantów budynków oraz innych osób decydujących o wykorzystaniu w budynkach energii.
Uczestnicy powinni mieć wyższe wykształcenie techniczne o specjalnościach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura lub inne pokrewne .
Uczestnicy winni posiadać umiejętność korzystania z komputera oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach w siedzibie FPE z własnym laptopem.
Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Fundacji w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20
Koszt uczestnictwa w szkoleniu po uwzględnieniu dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 200 zł.
Uczestnicy z poza Warszawy otrzymują również dofinansowanie kosztów hotelu (do 150 zł/dobę-2 doby).
więcej

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017