Fotowoltaika na targach RENEXPO® Poland

Na światowej mapie instalacji fotowoltaicznych potęgą są Niemcy. Tylko w zeszłym roku na terenie tego kraju powstały systemy PV o łącznej mocy 7,6 GW. Na tle lidera Polska z ogólną mocą elektrowni fotowoltaicznych 3,6 MW wypada słabo. Eksperci przewidują jednak szybkie ożywienie sektora PV w kraju po wejściu w życie ustawy o OZE. Potencjał rynku dostrzegają również producenci i dystrybutorzy z branży fotowoltaiki, którzy na tegorocznych targach Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland 16 i 17 października w Warszawie reprezentowani będą najliczniej. Producenci i profesjonaliści branży spotkają się również na III Konferencji: Fotowoltaika w Polsce.

Zarządzanie zużyciem energii w domu poprzez smartfon czy tablet nie należy już do wyzwań przyszłości. Goście targów RENEXPO® Poland będą mogli przekonać się o tym na przykładzie koncepcji Smart Home opracowanej przez SMA Central & Eastern Europe. To rewolucyjne rozwiązanie było już kilkukrotnie nagradzane przez ekspertów branży z Europy, a targi RENEXPO® w Warszawie są jedną z niewielu okazji w naszym kraju, aby zapoznać się z funkcjami urządzenia, które pretenduje do nagrody RENEXPO® Poland Renewable Renergy Award.

Smart Home to przydomowa instalacja fotowoltaiczna połączona z inteligentnym sterownikiem tworzącym zoptymalizowane plany wytwarzania energii na podstawie prognozy pogody oraz standardowego zużycia prądu przez sprzęty domowe. Urządzeniem można sterować i konfigurować je właśnie za pomocą naszych smartfonów. Uzupełnieniem systemu jest falownik fotowoltaiczny ze zintegrowanym akumulatorem, który podnosi udział zużycia własnego wyprodukowanej energii słonecznej aż o ok. 50%.

Grupa Meyer Burger chce przyciągnąć uwagę producentów paneli PV odwiedzających targi RENEXPO® Poland za sprawą autorskich technologii połączeń ogniw fotowoltaicznych „Multiple Busbar” oraz „SmartWire”.

Pierwsza z innowacji technologicznych polega na lutowaniu matrycy elektrycznej z ogniw posiadających 4 lub 5 ścieżek połączeniowych. Właściciele paneli starszej generacji również mogą uzyskać dostęp do „Multiple Busbar” dzięki modernizacji swoich urządzeń. Bazując na tym rozwiązaniu możliwe jest zwiększenie maksymalnej wydajności całego panela PV nawet o 2%. Drugi z nowatorskich wynalazków firmy – technologia „SmartWire” pozwala znacząco ograniczyć koszty instalacji przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji kWh nawet o 10% z każdego zainstalowanego kWp. Wszystko dzięki zastąpieniu tradycyjnych ścieżek połączeniowych w ogniwach siecią mikro włókien i obniżeniu zawartości srebra o ok. 80%. Matryca staje się bardziej odporna na mikro pęknięcia, a ogniwo lepiej reaguje na światło rozproszone i zwiększa absorpcję światła. W rezultacie wydajność energetyczna systemu PV zostaje wzmocniona.

Dążymy do tego, aby instalacja nowoczesnych systemów PV nie była jedynie mrzonką, ale realną możliwością dla inwestorów w kraju. Dlatego wspólnie z naszym partnerem, Towarzystwem Fotowoltaiki w Polsce, kierowanym przez dr Stanisława Pietruszko, organizujemy w ramach targów III Konferencję Fotowoltaika w Polsce. Oprócz dyskusji na temat istniejących problemów i barier dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce, skierujemy konkretne propozycje rozwiązań systemowych do przedstawicieli władz pracujących nad ustawą o odnawialnych źródłach energii. Liczymy na to, że nasze zalecenia zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu kolejnych zmian – powiedziała Małgorzata Bartkowski, Project Manager Renexpo®  Poland.

Program III Konferencji: Fotowoltaika w Polsce, 16.10.2013 r.

08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji

Stanisław M. Pietruszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki / Politechnika Warszawska, Małgorzata Bartkowski, REECO Poland Sp. z o. o., Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki

09:15 – 10:30 Sesja I: Przyszłość fotowoltaiki,

prowadzenie: Stanisław M. Pietruszko

 • Perspektywy fotowoltaiki w Europie i na świecie,  EPIA (tbc)
 • Perspektywy dla badań, rozwoju i demonstracji PV, Wim Sinke, ECN (tbc)
 • Fotowoltaika jako istotny element w bilansie energetycznym przyszłości, Marie-Luise Poertner, Juwi International GmbH
 • Fotowoltaika: studium przypadku Włochy, Eugenio De Blasio, członek Zarządu, AssoRinnovabili, Włochy
 • Niezależność sektora PV od systemów wsparcia dzięki innowacjom technologicznym, Marek Sobieniewski, Meyer Burger
 • Fotowoltaika w Polsce, Stanisław M. Pietruszko,  PV POLSKA

10:30 – 11:30 Oficjalna Ceremonia Otwarcia RENEXPO Poland

11:30 – 13:30 Sesja II: Procedury prawno – administracyjne procesu inwestycyjnego systemów fotowoltaicznych,

prowadzenie: Tadeusz Żdanowicz

 • Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, Weronika Pelc, Wardyński i Wspólnicy
 • Minimalizacja wymogów administracyjno-prawnych i wzmocnienie sieci – klucz do rozwoju energetyki prosumenckiej, URE
 • Możliwości finansowania fotowoltaiki, Anna Żyła, Bank Ochrony Środowiska
 • PROSUMENT i BOCIAN: Programy pilotażowe NFOSiGW, Agnieszka Zagrodzka, Dyrektor Biura, NFOSiGW
 • Wymagania techniczne dla produktów i systemów PV. Czy certyfikaty jakości to konieczność?, Tadeusz Żdanowicz, PV Polska / Politechnika Wrocławska
 • Zastosowania fotowoltaiki: rodzaje i konfiguracje systemów fotowoltaicznych, SMA
 • SOLARGIS: Baza danych nasłonecznienia i dostępne “on-line” oprogramowanie do planowania, monitorowania i przewidywania produkcji energii elektrycznej przez systemy fotowoltaiczne, Artur Skoczek, GeoModel Solar s. r. o. (tbc)
 • Innowacje w projektowaniu dachowych instalacji fotowoltaicznych, Rafał Bartosiński, IBC SOLAR

14:30 – 16:20 Sesja III: Pokonanie barier utrudniających rozwój fotowoltaiki w Polsce

 • Rozwój i bilansowanie zasobów krajowego systemu elektroenergetycznego, PSE Operator S.A. (tbc)
 • Przyłączanie systemu PV do sieci: z perspektywy dewelopera, Bartłomiej Zysiński, Maybatt.
 • Przyłączanie systemów PV. Punkt widzenia operatora sieci dystrybucyjnej, Piotr Dukat, RWE Stoen  Operator (tbc)
 • Budowa i eksploatacja przemysłowego systemu fotowoltaicznego w mocy 1MW, Marcin Wasa, SolarTech Invest S. A.
 • Aspekt ekonomiczny fotowoltaiki w świetle małego trójpaku, Robert Słotwiński, Schüco International Polska Sp. z o.o.
 • Perspektywy i wyzwania dla fotowoltaiki w budownictwie, Michal Milacek, ET Solar; Solar Development
 • Realizacja projektów fotowoltaicznych- studium przypadku, MARTIFER SOLAR, Canadian Solar EMEA GmbH

16:20 – Perspektywy fotowoltaiki w Polsce – panel dyskusyjny,
moderator: Stanisław M. Pietruszko
16:50 – Podsumowanie konferencji – Stanisław M. Pietruszko
17:00 – Zakończenie konferencji

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.renexpo-warsaw.com/

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017