FORUM TERMOMODERNIZACJA 2013

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych zaprasza do udziału w XIII. edycji ogólnokrajowego spotkania audytorów FORUM TERMOMODERNIZACJA 2013: Efektywność energetyczna – teraźniejszość i przyszłość, które odbędzie się 14 maja 2013 roku w Warszawie, OSIR ul. Polna 7A.

Tegoroczne Forum poświęcone będzie istniejącym i planowanym instrumentom organizacyjno prawnym efektywności energetycznej, a także efektywnością energetyczną w praktyce. Forum to unikalna doroczna okazja spotkania audytorów energetycznych, wymiany poglądów i sformułowania opinii na temat audytów, metod i narzędzi oceny efektywności energetycznej.

Zrzeszenie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego umożliwiającą wymianę doświadczeń między niezależnymi ekspertami wykonującymi audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej. Forum daje możliwość dotarcia do grupy osób, zajmujących się, na co dzień wsparciem technicznym inwestycji energooszczędnych, podzielenia się z nimi informacjami na temat instrumentów wsparcia finansowego oferowanych obecnie na rynku polskim.

Szczegółowy Program FORUM

Zgłoszenie uczestnictwa w FORUM odbywa się on-line  za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie ZAE.


Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017