EUROVENTSUMMIT we wrześniu w Polsce

EUROVENTSUMMIT 2016 tym razem odbędzie się w Krakowie w dniach 27 do 30 września.

28 września 2016 r. odbędzie się Polskie Sympozjum pod hasłem „Indoor Climate 2030” na temat trendów rozwojowych technologii wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budownictwie. Na wydarzenie to będą składały się praktyczne i wizjonerskie seminaria adresowane do projektantów, producentów, architektów i instalatorów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych trendami rozwojowymi w technologiach klimatu wewnętrznego (HVAC). Sympozjum jest organizowane wspólnie przez Eurovent, Stowarzyszenie Polska Wentylacja i REHVA. Wydarzenie to wpisuje się w ideę EUROVENTSUMMIT sięgania myślą „Poza HVACR”.
Sympozjum „Indoor Climate 2030” będzie w całości prowadzone w języku polskim, a prelegentami będą tacy eksperci, jak dr Piotr Bartkiewicz i dr Jerzy Sowa. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się szczegółowo z przygotowywanymi regulacjami europejskimi w zakresie Ekoprojektu i efektywności energetycznej budynków, nowościami normalizacyjnymi dotyczącymi urządzeń wentylacyjnych, programami certyfikacyjnymi oraz trendami rozwojowymi rynku po wprowadzeniu regulacji Ekoprojektu.
„Polskie Sympozjum „Indoor Climate 2030” wzbogaci nadchodzący EUROVENTSUMMIT w Krakowie o kolejną atrakcyjną imprezę wnoszącą wartość dodaną dla wszystkich, którzy zajmują się w Polsce technologiami klimatu wewnętrznego – mówi Igor Sikonczyk, Menadżer rynku w Eurovent.
To wydarzenie sięga poza horyzonty HVACR, mając na celu przedstawienie informacji o ostatnich i nadchodzących regulacjach oraz trendach mających wpływ na naszą branżę, takich jak nowa norma EN-ISO 16890, nad którą Eurovent aktywnie pracuje, rewizja dyrektywy EPBD dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, czy też rosnące znaczenie Jakości Powietrza Wewnętrznego.”
Szczegółowe informacje i plan Sympozjum „Indoor Climate 2030” można znaleźć na stronie www.eurovent-summit.eu. Uczestnicy Sympozjum mogę wziąć również udział we wszystkich pozostałych imprezach i atrakcjach 2016 EUROVENTSUMMIT. Najnowsze informacje będą aktualizowane drogą mailową oraz na LinkedIn. Oficjalni przewoźnik imprezy 2016 EUROVENTSUMMIT, Polskie Linie Lotnicze LOT oferuje posiadaczom karty wstępu na EUROVENTSUMMIT 10% upust na zakup biletów do Krakowa.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017