Europejski rynek słonecznych systemów ciepłowniczych…

350 ekspertów dyskutowało w Graz, w Austrii podczas 5. Międzynarodowej Konferencji Słonecznych Systemów Ciepłowniczych o strategii rozwoju rynku słonecznych systemów ciepłowniczych.

Werner Lutsch, przewodniczący europejskiego stowarzyszenia Euroheat&Power, przewiduje, że w tym roku sektor energetyki słonecznej cieplnej wygeneruje, po raz pierwszy w historii, 1 TWh energii w ciepłownictwie. Według badań rynkowych, udział energii słonecznej współpracującej z systemami ciepłowniczymi wzrośnie do 240 TWh w 2050 roku. Będzie to równoznaczne z 15% europejskim zapotrzebowaniem na energię cieplną

Biorąc pod uwagę średni wzrost rynku w ostatnich pięciu latach równy 35% rocznie, Lutsch jest pewien, że słoneczna energia cieplna i ciepłownictwo osiągną ten cel.

Dania nie jest jedynym liderem na rynku słonecznych systemów ciepłowniczych, gdzie istnieje obecnie ponad 100 instalacji słonecznych – z udziałami słonecznymi wahającymi się do 15 do 60% całkowitego zapotrzebowania na ciepło. W krajach takich, jak: Austria, Niemcy, Francja czy Szwecja obserwuje się szybki rozwój tego sektora.

Dobrze rozwinięta technologia słonecznych systemów ciepłowniczych jest wprowadzana coraz częściej właśnie w tych krajach, na coraz większą skalę. Istnieją instalacje dostarczające ciepło słoneczne do miast, powstają wioski bioenergetyczne (bioenergy village), gdzie ciepło słoneczne pokrywa całkowite zapotrzebowanie na ciepło w okresach letnim, budowane są wielkopowierzchniowe farmy o mocach powyżej 100 MWth (np. w duńskim mieście Silkeborg).

W porównaniu z poprzednią konferencją w Billund (Dania), która miała miejsce w 2016 roku, liczba uczestników wzrosła dwukrotnie. W obecnej edycji uczestniczyło 350 osób z 33 krajów.

Podczas konferencji odbyły się spotkania wyjazdowe do miejscowości gdzie działają wielkowymiarowe instalacje kolektorów słonecznych wspomagające systemy ciepłownicze. Spotkania dały możliwość do nawiązywania kontaktów biznesowych. Należy zauważyć, że Graz nieprzypadkowo zostało wybrane na organizatora konferencji. To drugie co do wielkości miasto w Austrii planuje budowę projektu „Big Solar”, w ramach którego planowana jest budowa instalacji kolektorów słonecznych o powierzchni 450 tys. m2.

Christian Purrer z Energie Steiermark podkreślił na konferencji, że “Celem projektu – Big Solar jest znaczący wzrost udziału energii odnawialnej w dostawie ciepła w najbliższych latach, integrując bezpieczeństwo dostawy ciepła ze zrównoważonym rozwojem. Kluczową rolę w naszym projekcie odgrywa energia słoneczna we współpracy z sezonowymi magazynami ciepła.”

Więcej informacji o projekcie Słoneczne systemy ciepłownicze – SDHp2m na stronach:

- IEO 

SDHp2m

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017