Elektroniczna wersja Inżyniera Budownictwa


Od 1 stycznia 2023 r. czasopisma Inżynier Budownictwa i Przewodnik Projektanta dostępne będą dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyłącznie w wersji elektronicznej.
Koszt papieru i druku w minionych 12 miesiącach wzrósł o ponad 60%. Dopuszcza się możliwość finansowania przez okręgowe izby inżynierów budownictwa druku papierowej wersji czasopisma Inżyniera Budownictwa do celów informacyjnych i promocyjnych. Komunikaty na ten temat będą opublikowane w mediach okręgowych izb. Tzw. wydania papierowe będą dystrybuowane w liczbie zamówionej przez okręgowe izby.
Nowoczesna i interaktywna wersja miesięcznika jest dostępna od stycznia 2020 roku, gdy Wydawnictwo PIIB uruchomiło platformę do wydań cyfrowych. Członkowie izby od 2021 roku mogą korzystać z niej poprzez portal PIIB, natomiast pozostali czytelnicy – poprzez e-sklep. Cyfrowe wydania są wygodne, przejrzyste i dostępne od ręki. Dzięki wyszukiwarce można szybciej znaleźć wybrane artykuły.
Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata