Duże zainteresowanie Programem priorytetowym Czyste Powietrze

“Mieszkańcy Polski złożyli w ciągu niespełna miesiąca ponad 6,2 tyś. wniosków w ramach programu Czyste Powietrze”- powiedziała wiceprezes NFOŚiGW Anna Król na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który 18 października  odbył się w Katowicach.

Podczas spotkania rozmawiano o korzyściach Programu priorytetowego Czyste Powietrze, zasadach ubiegania się o wsparcie oraz o pozytywnym wpłynie Programu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Organizatorem kongresu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wraz z innymi wojewódzkimi funduszami od 19 września  2018 r. przyjmuje wnioski w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym jego celem  jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła.

Program będzie realizowany w latach 2018 – 2029, a łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł.

Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwa stałe/zakup i montaż nowych źródeł ciepła, które spełniają wymagania programu priorytetowego. Ponadto dofinansowanie można otrzymać  na zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które mogą zostać dofinansowane do 100% (wyłącznie w formie pożyczki) oraz w przypadku budynków istniejących prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła).

 

 

Źródło: NFOŚiGW

Pełna treść informacji: kliknij http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1311,duze-zainteresowanie-programem-priorytetowym-czyste-powietrze.html

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017