Dodatkowa sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane w 2021 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wyznaczyła nowy termin odwołanej XXXVI sesji egzaminacyjnej. Egzamin zaplanowano na 26 lutego 2021 r.
Dodatkowy termin egzaminu na uprawnienia budowlane przeznaczony jest dla osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu na uprawnienia budowlane mającego rozpocząć się 4 grudnia br.
Egzamin (część pisemna) rozpocznie się 26 lutego 2021 r., natomiast część ustna według harmonogramu ustalonego przez przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Dodatkowa sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzana:
• przy zachowaniu specjalnych wymogów sanitarnych zawartych w wytycznych opracowanych i przekazanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
• część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane odbędzie się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym czasie, na podstawie tych samych zestawów pytań z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady:
– o godzinie 9:00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach)
– o godzinie 14:00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).
• na podstawie stanu prawnego aktów prawnych ustanowionego na dzień 1 lipca 2020 r., który miał obowiązywać podczas egzaminu w dniu 4 grudnia br.
Jednocześnie, w związku z koniecznością zapewnienia odstępu czasowego między sesjami w wymiarze 3 miesięcy, następuje przesunięcie terminu pisemnego egzaminu w sesji wiosennej na dzień 28 maja 2021 r.

Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata