Darmowe pompy ciepła dla rodzin z niskimi dochodami!?


Według ekspertów brytyjskiego rządu ponad 2 miliony gospodarstw domowych o ograniczonych dochodach powinny otrzymać bezpłatne pompy ciepła do zamiany kotłów gazowych, aby spełnić prawnie wiążące cele klimatyczne Wielkiej Brytanii.
Oficjele ds. infrastruktury kraju wezwali rząd do alokacji corocznie 4 miliardów funtów przez następne 12 lat na sfinansowanie pełnych kosztów instalacji pomp ciepła oraz na wsparcie poprawy efektywności energetycznej dla 2 milionów gospodarstw o niższych dochodach w Anglii. Dodatkowo apelowali o przekazywanie corocznie 4,5 miliarda funtów na poprawę efektywności energetycznej i montaż pomp ciepła w sektorze publicznym oraz budynkach socjalnych, co obejmowałoby kolejny milion gospodarstw domowych o ograniczonych dochodach.
Krajowa Komisja Infrastruktury (NIC) stwierdziła, że rząd powinien oferować właścicielom domów 7 tys. funtów rocznie, aby wspomóc ich w kosztach instalacji pomp ciepła, z możliwością finansowania bez oprocentowania na pokrycie pozostałych kosztów początkowych. Standardowy koszt zakupu i montażu pompy ciepła w Wielkiej Brytanii wynosi zazwyczaj od 7 tys. do 13 tys. funtów.
Pompy ciepła uważa się za kluczowe narzędzie w realizacji celów klimatycznych Wielkiej Brytanii na rok 2035 poprzez zredukowanie o połowę emisji gazów cieplarnianych związanych z ogrzewaniem budynków, które obecnie odpowiadają za niemal jedną czwartą ogólnego zapotrzebowania na paliwa kopalne w kraju.

Źródło: www.termomodernizacja.pl
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata