Członkowie PIIB zapraszają na drugą edycję Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa


Od września do listopada w różnych regionach kraju ponownie zostaną zorganizowane bezpłatne konsultacje dla wszystkich Polaków. Inżynierowie budownictwa będą udzielać porad w ponad 90 punktach na terenie kraju. Ubiegłoroczna akcja pokazała, że Polacy potrzebują wsparcia z zakresu prawa budowlanego oraz procedur związanych z budową lub remontem domu.
W punktach konsultacyjnych wielu inwestorów pytało również o nowoczesne mateariały i technologie. W związku z tym Krajowa Rada PIIB podjęła decyzję o powtórnym zorganizowaniu akcji pod hasłem: Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu. Tym razem punkty konsultacyjne otwarte będą w różnych terminach – wybranych przez przewodniczących okręgowych izb – od początku września do końca listopada. Ustalając daty, brano pod uwagę lokalne wydarzenia (np. targi, festyny), gdzie jest szersze grono odbiorców.
Dokładny harmonogram spotkań w poszczególnych województwach i adresy punktów, w których eksperci będą udzielać fachowych porad, są dostępne na stronie www.dzieninzyniera.pl. W całym kraju przygotowanych zostało ponad 90 bezpłatnych punktów konsultacyjnych. Koordynatorem ogólnopolskiej akcji jest jeden z jej pomysłodawców – Radosław Sekunda, rzeczoznawca budowlany, członek Krajowej Rady PIIB (reprezentujący Mazowiecką OIIB). Podczas spotkań indywidualni inwestorzy, którzy planują zakup działki, budowę domu lub remont mieszkania, właściciele nieruchomości oraz przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych będą mieli okazję porozmawiać z inżynierami budownictwa. Zakup ziemi, procedury prawne związane z budową domu, wybór kierownika budowy, materiałów i technologii to niektóre z kwestii, w których będą doradzać inżynierowie.
Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata