C4E Forum – o efektywności energetycznej w czerwcu

C4E Forum to konferencja odbywająca się co 2 lata, poświęcona tematowi efektywności energetycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, którą organizują wspólnie Chance for Buildings i Europejska Fundacja Klimatyczna (ECF).

Po pierwszej odsłonie, która miała miejsce w Bułgarii w 2016 r. i która zgromadziła 180 uczestników, C4E Forum powraca.

Tym razem konferencja odbędzie się w Serocku pod Warszawą w dniach 13-16 czerwca 2018 r. 

Głównym celem C4E Forum jest budowa i wzmocnienie grupy ekspertów skupionych na efektywności energetycznej, a pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Po raz kolejny wydarzenie zgromadzi przedstawicieli rządów, sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz biznesu w liczbie ponad 240 uczestników.

Najważniejszą i najobszerniejszą częścią programu są sesje panelowe i warsztaty. Tematy poruszane podczas sesji są bardzo różnorodne:

  • najbardziej pożądanych zagadnieniem w 2018 r. jest, ponownie, „Jak stworzyć program wsparcia renowacji dla różnego typu budynków“,
  • finansowanie efektywności energetycznej, w tym innowacyjne instrumenty finansowe, korzyści wynikające z efektywności energetycznej, wnioski i doświadczenia z wdrażania polityki UE oraz działania na poziomie lokalnym.

Sesje plenarne z gośćmi wysokiej rangi

  • Sesja plenarna na otwarcie, zgromadzi ministrów i wiceministrów z kilku państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej (Polski, Bułgarii, Ukrainy i Czech), jak również eksperta z Międzynarodowej Agencji Energii. Będą oni wspólnie rozmawiać o roli efektywności energetycznej w szerszym kontekście energetycznym.
  • Podczas drugiej sesji plenarnej, zróżnicowana grupa ekspertów o doświadczeniu w zagadnieniach związanych z finansowaniem z Węgier, Polski i Słowacji oraz przedstawiciele dwóch kluczowych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej (ds. Energii i ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) dyskutować będzie o finansowaniu efektywności energetycznej teraz i w przyszłości.

Ramowy program oraz informacje o zaproszonych gościach (m.in. Paul Hodson z DG Energy Komisji Europejskiej, czy Kathleen Gaffney z Międzynarodowej Agencji Energetycznej) dostępne są pod adresami:

http://c4eforum.net/programme-outline

http://c4eforum.net/speakerspresenters

Więcej informacji: www.c4eforum.net

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017