Audytor SET 7.0

Firma SANKOM wprowadziła na rynek kolejną generację oprogramowania z serii Audytor, oznaczoną jako Audytor SET 7.0. Pakiet ten, w zależności od uruchomionych modułów, umożliwia projektowanie w jednej aplikacji:
–        instalacji centralnego ogrzewania,
–        instalacji centralnego chłodzenia
–        oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych.

Pakiet zawiera całkowicie nowy moduł projektowania instalacji wodociągowych (Audytor H2O), który zyskał obecnie funkcjonalność analogiczną do programu Audytor C.O. od wersji 6.0. Teraz instalacje wodociągowe można projektować zarówno w sposób tradycyjny, tj. na rozwinięciu, jak i bardziej nowoczesną metodą, czyli na rzutach.

W przypadku projektowania na rzutach tworzony jest pełny trójwymiarowy model instalacji. Jednak użytkownik rysuje go na rzutach płaskich. Tak jest dużo łatwiej i szybciej. Natomiast trzeci wymiar generowany jest automatycznie przez program w oparciu o dane o poziomach elementów instalacji, które najczęściej są w dużej mierze powtarzalne. Również automatycznie tworzone są trójwymiarowe wizualizacje projektowanych systemów.

W pakiecie dostępny jest również nowy moduł do projektowania instalacji centralnego chłodzenia (Audytor CC), umożliwiający wyregulowanie hydrauliczne instalacji z odbiornikami chłodu, w których jako medium wykorzystywana jest woda lub roztwory glikolu.

Obecna wersja oprogramowania zawiera szereg usprawnień w stosunku do wersji poprzednich, np. ułatwiono modyfikację tras przewodów (możliwość przesuwania punktów węzłowych bez rozłączania segmentów).

Szczegółowe porównanie funkcjonalności poszczególnych wersji programów dostępne jest na stronie: www.sankom.pl.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017