Alfaco – współpraca z Politechniką Warszawską

Firma Alfaco Polska Sp. z o.o., członek Grupy Carel specjalizującej się w rozwiązaniach sterujących dla sektorów chłodnictwa, klimatyzacji i nawilżania powietrza, podpisała z Politechniką Warszawską porozumienie o współpracy badawczo rozwojowej w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji.
8 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli Grupy Carel z władzami Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału prof. nadz. dr hab. inż. Andrzej Kulig wraz z Tomaszem Andrackim dyrektorem ds. rozwoju rynku retail podpisali porozumienie badawczo-dydaktyczne. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Politechniki Warszawskiej dr inż. Jarosław Chudzicki – prodziekan ds. studiów, prof. nadz. dr hab. inż. Bernard Zawada – kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, mgr inż. Waldemar Sander, dr inż. Piotr Ziętek, dr inż. Michał Sobieraj oraz przedstawiciele Carel: Michał Grabowski – kierownik projektu działu chłodnictwa, Joanna Niścigorska – kierownik ds. marketingu i PR. – Ideą przewodnią współpracy jest rozwój innowacyjnych technologii, działalności naukowej oraz szerzenie i doskonalenie wiedzy wśród studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie systemów chłodniczych i automatyki, a także IoT – mówi Tomasz Andracki. Rynek chłodniczy zmienia się, a grupa Carel stawia na rozwój, odpowiadając na jego potrzeby. Współpraca ta ma wymiar nie tylko rozwojowy w sensie technologii, ale również edukacyjny. Widzimy ogromny potencjał wśród studentów, dlatego chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.
Partnerzy spodziewają się, że wspólne przedsięwzięcie, jakim będzie projekt i budowa stanowiska badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej, będzie korzystnym rozwiązaniem i odpowiedzią na przepisy unijne dotyczące ograniczenia czynników chłodniczych o wysokim GWP.
– Planujemy budowę dydaktyczną pętli wodnej przy zastosowaniu technologii Heos firmy Carel, rozwiązanie dla chłodnictwa komercyjnego, które łączy wysoką wydajność energetyczną, precyzyjną kontrolę temperatury wewnątrz jednostek chłodniczych, szybką instalację i elastyczność projektową, dostępne również dla R290, CO2. Sterowanie i kontrola parametrów odbywać się będzie za pomocą lokalnego systemu nadzoru Boss oraz sterownika programowalnego c.pco mówi Michał Grabowski.
Plany przewidują rozpoczęcie budowy systemu w kolejnym semestrze i udostępnienie go gronu dydaktycznemu w nowym roku akademickim.

Bezpłatna prenumerata