74% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce

Badanie z listopada 2021 r. wskazuje, że 74% ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju a 20% jest przeciwnego zdania. W porównaniu do 2020 r. odnotowano wzrost zwolenników tego typu inwestycji o 11%.
Szczególnie ważne jest, że większość badanych (58%) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania.
39% wyraża sprzeciw wobec tego rozwiązania. Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wzrosła o 12% w porównaniu do roku poprzedniego.
Jak wynika z badania 78% Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej – będącej niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii – jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. To wzrost o 8% w porównaniu do 2020 r.
Na uwaga zwraca fakt, że aż 82% badanych wyraża opinię, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu do roku poprzedniego.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij

Bezpłatna prenumerata