40% Polaków nie rozumie związku pomiędzy spadającym wskaźnikiem inflacji a poziomem cen


Badanym zadano pytanie: „Co, według Ciebie, oznacza informacja, że inflacja w marcu 2023 roku wyniosła 16,1% w porównaniu z marcem ubiegłego roku, natomiast inflacja w kwietniu 2023 roku wyniosła 14,7% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku?”. Poprawną odpowiedź, że ceny rosną, tylko trochę wolniej, udzieliło 60% badanych. Co dziesiąty badany (9%) odpowiedział błędnie, że spadająca inflacja oznacza spadek cen, prawie co piąty (17%) wskazał również błędnie, że nie ma to związku z poziomem cen, a 14% wprost przyznało, że nie wie lub nie jest pewna. Łącznie 40% Polaków nie rozumie związku między spadającym wskaźnikiem inflacji a poziomem cen. 62% Polaków jest zdania, że ceny w ciągu najbliższych miesięcy będą rosły, co piąty badany (20%) twierdzi, że będą na podobnym poziomie jak obecnie, 8% z nich spodziewa się spadku cen, a 10% – nie jest w stanie tego określić.
Ponad połowa Polaków (57%) przyznaje, że żyje im się gorzej niż rok temu i stać ich na mniej.
Co trzeci badany (34%) twierdzi, że żyje mu się na podobnym poziomie i stać go na tyle samo, co rok temu, a prawie co dziesiąty (9%) ocenia, że żyje mu się lepiej niż rok temu i stać go na więcej.
Spośród tych pracujących osób, które otrzymały podwyżkę w ciągu ostatniego roku, najwięcej było takich, których podwyżka mieściła się w przedziale 5-10% wynagrodzenia (47%). 29% pracowników otrzymało podwyżkę niższą niż 5%, 17% – między 10-15%, a najmniej (7%) – powyżej 15% wynagrodzenia.
Zdecydowana większość podwyżek (93%) wyniosła poniżej 15%, czyli przeważnie poniżej kwietniowej inflacji, która według wstępnych szacunków GUS wyniosła 14,7%.
Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna dla www.ciekaweliczby.pl w dniach 5-7 maja 2023 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1039 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty łączne dobrane według reprezentacji w populacji pełnoletnich Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.
Źródło: www.ciekaweliczby.pl

Bezpłatna prenumerata