22 marca – Światowy Dzień Wody – Roca

Roca Polska – współpraca z fundacją We are water

Woda jest kluczowym zasobem natury, który zaspakaja nasze potrzeby odżywiania, nawodnienia i higieny. Jednakże wciąż nie jest dostępna dla wszystkich. Ponad 2 miliardy ludzi cierpi na brak dostępu do wody pitnej. Z czego:

Ponad miliard ludzi ma tylko podstawowy dostęp, to znaczy, że musi dojść do źródła wody w pół godziny – tam i z powrotem.

A pozostała część czyli 838 milionów:
- 263 miliony ma ograniczenia w postaci: dostęp do pitnej wody w odległości ponad pół godziny w obie strony,
- 423 miliony użytkuje niesprawdzone źródła wody: studnie i źródełka,
- 152 miliony ludzi używa nieuzdatnioną wodę z jezior, stawów, rzek i strumyków.

Hasłem przewodnim ONZ jest „Leaving No One Behind”, czyli „Nie zostawiając nikogo w tyle”, po to, aby stawić czoła globalnemu problemowi, jakim jest brak dostępu do wody. Fundacja We are Water i Roca, wspiera ideę ONZ i prowadzi kampanię #TheHiddenLifeOfWater, która podkreśla wagę realizacji celów zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwy dostęp do wody dla wszystkich.

ONZ pragnie skupić uwagę też na tym, jak brak infrastruktury, złe zarządzanie biedą, nierównością, zmiany klimatyczne, wzrost populacji – 8,5 miliardów w 2030 i 9,7 miliardów ludzi w 2050 r. wpłynie na zrealizowanie celu: równy dostęp do wody dla wszystkich.

Aby współuczestniczyć w tym projekcie Fundacja We are water propaguje zdeformowaną mapę świata, która mówi o dostępie mieszkańców każdego kraju do wody pitnej pozwalając na łatwą identyfikację najbardziej zagrożonych regionów świata.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017