W gazecie

Cennik reklam 2016

Specyfikacja techniczna reklam:
• prosimy przesyłać pliki w formacie PDF z zachowaniem wektorowej formy tekstu. Szczególnie wskazane jest to przy małym stopniu pisma.
• wszystkie obiekty graficzne na stronie w plikach powinny być zdefiniowane w przestrzeni barwnej RGB. Obiekty graficzne dostarczone w przestrzeni barwnej CMYK zostaną automatycznie zamienione na profil RGB.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające ze złego przygotowania materiałów lub niezachowania powyższej procedury

Kontakt:
InstalReporter
redakcja@instalreporter.pl
redakcja: 600 211 999
reklama: 600 106 196

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017