Wpływ ogrzewania podłogowego na koszty ogrzewania domu

Sprawność pracy kotła w zależności od temperatury roboczej wody grzewczej („Brennwertnutzung. Energiesparende und umweltschonende Wärmeerzeugung.”, Landeswerbeamt Baden-Württemberg – Informationszentrum Energie, 2000)

Ogrzewanie podłogowe zapewnia równomierne oddawanie ciepła, dzięki dużej powierzchni roboczej. Temperatura pomieszczenia może być wskutek tego obniżana o około 1÷2°C, w porównaniu do tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego, gdyż tzw. temperatura odczuwalna będzie porównywalna. Wynika to z faktu, że ogrzewanie podłogowe oddaje ciepło w znacznym stopniu poprzez promieniowanie cieplne na dużej powierzchni. Obniżenie temperatury pomieszczenia o 1°C przynosi o około 6% obniżenia zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych.

Różnica w sprawności pracy jest szczególnie widoczna w przypadku pomp ciepła. Zgodnie z obliczeniami sezonowej efektywności SCOP (kalkulator portpc.pl) dla pompy ciepła typu powietrze-woda, wartość ta będzie o około 20% wyższa przy współpracy z systemem ogrzewania podłogowego (35/28°C) w porównaniu do instalacji grzejnikowej (55/48°C).
Obniżenie temperatury wody grzewczej zwiększa stopień kondensacji i tym samym sprawność pracy kotła. Kocioł kondensacyjny w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym pracuje przez cały czas w trybie kondensacji. W przypadku kotłów kondensacyjnych, także wyższa będzie moc cieplna przy niższej wartości temperatury roboczej. Jest to efekt dodatkowego ciepła pozyskiwanego z kondensacji (skraplania) pary wodnej ze spalin.

Efekt samoregulacji wydajności cieplnej ogrzewania podłogowego

Wydajność cieplna ogrzewania podłogowego zależy od różnicy temperatury pomiędzy powierzchnią podłogi a powietrzem w pomieszczeniu. Wzrost temperatury wewnętrznej spowoduje samoczynnie zmniejszenie wydajności cieplnej ogrzewania podłogowego i w efekcie ograniczenie pracy źródła ciepła, np. kotła grzewczego lub pompy ciepła. Efekt samoregulacji wydajności cieplnej stanowi zaletę ogrzewania podłogowego.

Wyrównany poziom komfortu cieplnego w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym nie wymusza podwyższania wydajności cieplnej grzejnika, szczególnie przy jego niekorzystnym usytuowaniu (eliminacja lokalnego dyskomfortu – zbyt niskiej temperatury pomieszczenia). Obniżenie kosztów ogrzewania przy korzystnych warunkach komfortu cieplnego i zastosowaniu ogrzewania podłogowego, można szacować na 10 do 30% w skali roku (uwzględniając także wyższą sprawność pracy źródła ciepła i niższą temperaturę powietrza wewnątrz pomieszczenia). Koszty inwestycyjne w przypadku ogrzewania podłogowego mogą być wyższe o około 20÷40%, przy czym jest to ściśle zależne od typów zastosowanych grzejników (wysokie ceny np. grzejników ozdobnych). Koszty eksploatacyjne mogą być pozostawać jednak na znacznie niższym poziomie, co pozwoli na krótki okres zwrotu kosztów inwestycji.

Porównanie poziomów komfortu cieplnego oraz kosztów ogrzewania pomieszczenia o powierzchni 25 m2, kocioł gazowy kondensacyjny, sprawność kotła 108% dla ogrzewania podłogowego, 102% dla grzejników, cena gazu ziemnego 2,65 zł/m3, standard budynku NF40 („Thermische Behaglichkeit im Niedrigenergiehaus”, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 2007)

 

Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant
www.eko-blog.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017