Geberit Silent-PP – system kanalizacji dla budynków wielorodzinnych

Od trójwarstwowej rury do unikalnej złączki

Firma Geberit stworzyła w swoim nowoczesnym laboratorium akustycznym w Szwajcarii takie warunki, jakie panują w rzeczywistości w budynkach obecnie wznoszonych, a następnie wykonała pomiary, które uwzględniały również wymagania stawiane przez normy krajowe dla izolacji akustycznej budynkow (np. Niemcy: DIN 4101). Dzięki podjęciu tych działań, Geberit może zaoferować inwestorom kompletny system spełniający wymagania ww. normy, dający dodatkową korzyść, jaką jest gwarancja osiągnięcia założonych w projekcie dopuszczalnych poziomo w hałasu. „Kompletny system” oznacza bowiem systemowe rozwiązania dla rożnych rzeczywistych sytuacji budowlanych.

System kanalizacji niskoszumowej Geberit Silent-PP

System kanalizacji niskoszumowej Silent-PP został specjalnie opracowany dla budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych. Takie cechy, jak bardzo wysoka odporność na uderzenia i związki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym, bardzo wysoka szczelność, niewielki ciężar, łatwy montaż oraz brak kondensacji pary wodnej na powierzchni rur, powodują, że spełnia on wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym instalacjom kanalizacyjnym.

Rury trójwarstwowe wytworzone z kopolimeru PP składają się z następujących warstw: zewnętrznej – PP, kolor czarny; środkowej – PP MD + talk, kolor szary; wewnętrznej – PP, kolor biały. Dodatek talku zwiększa sztywność obwodową rury oraz jej ciężar, dzięki temu system nie tylko generuje mniejszy hałas powietrzny, ale również pozwala schodzić pionem do poziomu układanego bezpośrednio w ziemi bez potrzeby zmiany systemu. Kolor biały powierzchni wewnętrznej znacznie ułatwia wewnętrzną inspekcję rurociągów za pomocą kamery wideo.

Właściwości materiału:
- izolacyjność akustyczna: niski poziom hałasu od instalacji kanalizacji,
- wysoka sztywność obwodowa rury: możliwość układania instalacji w ziemi bez dodatkowej osłony,
- odporność na uderzenia w niskiej temperaturze: montaż w temperaturze do -10oC,
- odporność na promieniowanie UV (dodatek sadzy w rurach i kształtkach): magazynowanie rur do 2 lat w warunkach atmosferycznych,
- odporność na chemikalia stosowane w kanalizacji domowej,
- współczynnik liniowej rozszerzalności 0,08 mm/mK,
- temperatura pracy do 90oC.

Połączenia. System Silent-PP charakteryzuje się połączeniem kielichowym. Specjalnie wyprofilowana krawędź kielicha tworzy bezpieczne gniazdo dla uszczelki. Materiał EPDM, z którego wykonane są wszystkie uszczelki systemu, gwarantuje: szczelność, długowieczność, podwyższoną odporność chemiczną, odporność na wysoką i niską temperaturę.

Kształtki produkowane są metodą formowania wtryskowego PP uzupełnionego kredą. Kształtki Geberit Silent-PP są ożebrowane, co w miejscach uderzenia ścieków dodatkowo zmniejsza poziom hałasu emitowanego przez system. Specjalny kształt uszczelki wargowej umieszczonej w kielichu ułatwia montaż mufy przesuwnej oraz wycofanie bosego końca rury. Konstrukcja wewnętrzna kształtek (czyszczak, trójnik łagodny) wpływa na znaczne polepszenie warunków hydraulicznych, co skutkuje dużo większą przepustowością przewodów w porównaniu z innymi systemami.

Elementy uzupełniające. Asortyment Geberit Silent-PP zawiera również materiały uzupełniające, które gwarantują prawidłową pracę systemu, ochronę przed hałasem materiałowym i powietrznym oraz ochronę ppoż.: systemowe obejmy rurowe z wkładką izolacyjną, materiały izolujące rurociąg od konstrukcji (wąż i taśma izolacyjna), ciężka mata izolacyjna Geberit Isol, która znacznie redukuje emisję hałasu powietrznego, tuleje ogniochronne, zawory napowietrzające.

10 powodów, dla których warto stosować nowy wtykowy system kanalizacji sanitarnej Geberit Silent-PP

Zoptymalizowany akustycznie. Nowy wtykowy system kanalizacji sanitarnej Geberit Silent-PP to rury trójwarstwowe oraz hydraulicznie zoptymalizowane kształtki idealne do projektowania rur spustowych, podejść kanalizacyjnych w różnych sytuacjach budowlanych, w budynkach o podwyższonych wymaganiach akustycznych, czy w budynkach mieszkalnych. Wielowarstwowość rur oraz hydrauliczna optymalizacja kształtek zapewniają niższą emisję hałasu przy zwiększonej przepustowości rur odpływowych.

Wysoka sztywność obwodowa oraz niezawodna szczelność. Wysoka sztywność obwodowa Geberit Silent-PP – systemu rur i kształtek wzmocnionych dodatkowo żebrami – zapewnia bezpieczną pracę z systemem podczas całego procesu inwestycyjnego. Uszczelki EPDM – przez lata sprawdzona i uznana technologia gwarantuje bezwzględną szczelność systemu.

Niewielka rozszerzalność liniowa. Niewielkie ruchy termiczne systemu wtykowego Geberit Silent-PP pozwalają na montaż przewodów bez zastosowania kielichów kompensacyjnych, co skraca czas montażu, a przyrost długości przejmowany jest przez połączenie kielichowe.

Odporność na uderzenia w niskiej temperaturze. Materiał, z którego wykonane są rury i kształtki Geberit SilentPP, zapewnia wysoką odporność systemu na uderzenia w niskiej temperaturze.

Odporność na promieniowanie UV. Wysoka zawartość sadzy w materiale rur i kształtek systemu

Geberit Silent-PP skutecznie chroni materiał przed starzeniem i wzrostem kruchości materiału. Pozwala to okresowo składować rury i kształtki w warunkach zewnętrznych.

Kontrolowana głębokość wsunięcia. Wszystkie kształtki systemowe wyposażone są w element ograniczający, który pozwala wizualnie sprawdzić prawidłową głębokość wsunięcia kielicha kształtki do rury.

Wyższa przepustowość. Hydraulicznie zoptymalizowana geometria kształtek systemu Geberit Silent-PP pozwala na bardziej ekonomiczne wymiarowanie przewodów. Mniejsze średnice przejmują większe obciążenia. Mniejsze rozmiary szachtów instalacyjnych to mniejsze koszty.

Łatwe dopasowanie. Wszystkie kształtki systemu Geberit Silent-PP wyposażone są w znaczniki kąta co 30°, co ułatwia montaż systemu wzdłuż wytyczonej trasy.

Bezpieczne adaptery. Kształtki przejściowe z metalowym pierścieniem zaciskowym zapewniają bezpieczne przejście na system Geberit Silent-db20.

System Geberit Silent-PP. Firma Geberit oferuje akustycznie zoptymalizowany kompletny system kanalizacyjny w zakresie średnic DN 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160. Geberit Silent-PP można bezpiecznie łączyć z systemem kanalizacji Geberit Silent-db20.

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017