Tamara Telusiewicz-Wojsznis Dyrektor zarządzający/prokurent HERZ

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa­ła w firmach o naprawdę różnym profilu bran­żowym. Zaczynała w BWT jako tłumacz, następnie w dziale marketingu i obsługi klientów współuczestniczyła w opracowywa­niu i wdrażaniu strategii marketingowych.
Jesienią 2000 roku, po osiedleniu się w Kra­kowie, podjęła pracę w Dziale Przygotowania Ofert i Estymacji Kosztów w mię­dzynarodowym koncernie projektowo-wykonawczym w sektorze paliwowym (Lurgi Polska SA). W latach 2004–2005 pracowała na stanowisku dyrektora departamentu w Dyrekcji Gene­ralnej Poczty Polskiej w Warszawie.
„Cóż, ale zawsze mnie ciągnęło do korzeni… Odnosi się to też do sfery zawodo­wej. Dlatego też jak tylko pojawiła się możliwość powrotu do branży sanitarno­-grzewczej – skorzystałam z niej… – wspomina Tamara Telusiewicz-Wojsznis. – I tak we wrześniu 2005 roku rozpoczęłam swoją przygodę z firmą HERZ. Na początku pracy byłam odpowiedzialna stricte za prowadzenie administracji. Po­tem już tylko… zakres moich obowiązków stopniowo się rozszerzał. Latem 2007 roku nastąpiły zmiany w zarządzie spółki HERZ Armatura i Systemy Grzew­cze. Powierzono mi stanowisko dyrektora zarządzającego/prokurenta. W ramach swoich obowiązków odpowiadam za sprawny przebieg procesów produkcyj­nych w Polsce. Opracowany przeze mnie system zarządzania zasobami ludzkimi pozwolił na skompletowanie – w stosunkowo krótkim czasie – zespołu pracow­ników (obecnie ponad 350 osób w przedsiębiorstwie) do Pionu Administracji oraz Pionu Produkcji – Dział Montażu Armatury i Dział Spawalni/Dział Lakierni w przedsiębiorstwie.
Udało mi się uzyskać też dofinansowanie do zatrudnianych pracowników z Eu­ropejskiego Funduszu Społecznego, z którego spółka korzysta do dnia dzisiej­szego. Z tytułu z kolei rzetelnego wypełniania warunków przez przedsiębiorstwo umowy o zatrudnieniu osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych Sta­rosta Powiatu Wielickiego na początku 2007 r. przyznał firmie nagrodę pieniężną.

Z pochodzenia opocznianka… Z zamiłowania skrzypaczka, miłośnik motocykli…
Najlepiej odpoczywa bez zgiełku i turystów… ukochane ciepłe wiecznie zielone wyspy… a przede wszystkim Madera.
Motto: nie poddawaj się!

Tamara Telusiewicz

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017