Aneta Raczek Prezes zarządu FERRO SA

Jest również członkiem Rady Dyrektorów Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd

Gruntowne wykształcenie – ukończone studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studia podyplomo­we w zakresie zarządzania w Krakowskiej Akademii A. Frycza­-Modrzewskiego, a także studia MBA w University of Bedfordshi­re oraz zaangażowanie, kreatywność i konsekwencja w dążeniu do celu, pozwoliły na błyskawiczne rozwinięcie kariery w firmie. W ciągu zaledwie 10 lat Aneta Raczek przeszła wszystkie szcze­ble kariery zawodowej od stanowiska specjalisty ds. księgowych w Ferro sp. j. (1997), przez stanowisko dyrektora handlowego Ferro sp. z o.o. (2002–2003, 2006), aż po funkcję prezesa zarządu FERRO SA, którą piastuje od 2007 roku.
Do najważniejszych sukcesów w jej karierze zawodowej nale­ży debiut FERRO SA na GPW w Warszawie – oceniany jako jeden z najlepszych debiutów małych spółek w I połowie 2010 roku.
Kierowana przez Anetę Raczek firma FERRO znajduje się w wą­skim gronie największych graczy na polskim rynku armatury sa­nitarnej, a jej produkty cieszą się dużym zaufaniem klientów i są wysoko oceniane przez fachowców. Firma z powodzeniem prowadzi również dzia­łalność w wielu kra­jach europejskich. Teraz przed Spółką i Panią Prezes kolej­ne wyzwania – rozwój i umacnianie pozycji rynkowej firmy w Pol­sce i zagranicą.

Nie rezygnując z ambi­cji zawodowych, każdą wolną chwilę poświę­ca rodzinie: mężowi i 8-letniemu synowi Hubertowi, z którymi realizuje swoje hobby – podróżowanie.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017