Ewa Mikos Współwłaściciel firmy Mika Plus

Mika Plus to producent grzejników drabinkowych z siedzibą we Wrocławiu.
Z przygotowaniem eko­nomicznym ze szko­ły w roku 1995 Ewa Mi­kos wkroczyła wprost do świata biznesu, tworząc wraz z mężem, Waldemarem zakład produkujący nowoczesne grzejniki do łazienek.
W firmie zajmuje się strategicznym zarządzaniem w zakresie handlu, kierunków rozwoju rynku oraz asortymentu, jego ewolucji i modyfikacji, dosto­sowaniem do zmieniających się potrzeb rynku opartego o tradycyjne kanały dystrybucyjne (fach­handel) i nowoczesne (sieci marketów wielkome­trażowych, sprzedaż przez internet).
U ludzi wysoko ceni pracowitość, lojalność, po­korę wobec życia i odwagę w codziennym dąże­niu do celu, profesjonalizm, a w procesie decyzyj­nym elementarną umiejętność odróżnienia dobra od zła i odpowiedzialną wolę podążania szlakiem dobra.
Plany, dążenia zawodowe? Systematyczny rozwój firmy w oparciu o realne potrzeby i możliwości zbytu w Polsce i poza jej granicami przy zachowa­niu wysokiej jakości produktu oraz obsługi.

Prywatnie – matka dwójki dorosłych dzieci: Jaku­ba lat 24 – informatyka i Olgi lat 22 – absolwentki wrocławskiej ASP, grafika komputerowego.
Uwielbia podróże, poznawanie nowych kultur i zwyczajów, w tym także zapachów i smaków odległych krajów. Z zamiłowania do literatury i wykształcenia – nauczyciel języka polskiego, ale nie tylko.

E. Mikos

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017