Przeglądasz:Raporty

Archiwum Raporty

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC – potrzeba stworzenia mocnej organizacji

Logotyp stowarzyszenia: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC powstała w styczniu 2011 r., jako naturalna kontynuacja ponad 2-letnich prac realizowanych w ramach grupy roboczej d/s pomp ciepła Klastra Technologii Energooszczędnych PNT „Eurocentrum” w Katowicach. PORT PC jest stowarzyszeniem osób związanych z branżą pomp...

Polski rynek kolektorów słonecznych – kierunki rozwoju, producenci, ceny i… gwarancje

Rys. 1. Udział procentowy krajowych rynków w sprzedaży instalacji słonecznych Polski rynek kolektorów słonecznych należy do jednych z najbardziej rokujących rynków europejskich, obecnie obserwuje się bardzo duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych wejściem na rynek polski, jak również zauważalny jest przyrost polskich firm produkujących instalacji słoneczne, jak też firm instalacyjnych,...

Dotychczasowe efekty wdrażania dopłat do kolektorów słonecznych

NFOŚiGW zarezerwował 300 mln zł na wypłaty dotacji do umów kredytu zawieranych w latach 2010-2014. W ramach pierwszego naboru, z budżetem środków 200 mln zł na zawieranie umów kredytu w latach 2010-2012, ogłoszonego w 2010 r. podpisano umowy z 6 bankami. Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w sierpniu 2010 r. Do kwietnia br. złożono w bankach 4375 wniosków na kredyt z dopłatą, a 2506...

Rynek pomp ciepła w Polsce

Czy w Polsce doczekamy się systemu wsparcia inwestycji w pompy ciepła? Niestety na to pytanie nie uda mi się odpowiedzieć w niniejszej publikacji, ale warto pokusić się o analizę aktualnego stanu rynku pomp ciepła i malutką symulację, jak polski rynek mógłby wyglądać, gdybyśmy zaczerpnęli wiedzy od doświadczonych w tym zakresie sąsiadów. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązana...

Dyrektywa 2010/31/UE – najważniejsze zmiany wraz z komentarzem

19 maja 2010 roku została przyjęta przez Parlament i Radę Unii Europejskiej nowa wersja przekształconej Dyrektywy 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Głównym jej celem jest długotrwały proces realizowany przez poszczególne kraje członkowskie prowadzący do poprawy charakterystyki energetycznej budynków, a tym samym całego sektora budownictwa. Przepisy...

Dotacje na kolektory słoneczne – 45% dofinansowania oznacza realne 32%

Mimo skomplikowanych procedur i początkowo niejasnych zasad udzielania dotacji Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się zainteresować dopłatami do kolektorów słonecznych sporą rzeszę właścicieli domów i wspólnot mieszkaniowych. Banki, które najszybciej wystartowały z ofertą kredytów z dotacją, już na początku października musiały wnioskować o zwiększenie puli...

Reaktywacja jedynego tak naprawdę „grzewczego” stowarzyszenia w branży

Jesienią 2010 roku wznowiło swoją działalność Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Rejestracja Stowarzyszenia, która miała miejsce w 2005 roku została dokonana na wniosek grupy założycielskiej w skład, której wchodzili przedstawiciele firm: DeDietrich, Immergas, Junkers, Vaillant i Viessmann. Obecnie do grupy dołączyły: Wolf, Ariston oraz Ferroli. Celem organizacji ma...

Archiwum Raporty

Publikacje z roku 2017 Polska ciągle węglem stoi, a Europa… gazem I Janusz Starościk I 12/2017 III kwartał 2017 najlepszym od lat! I Janusz Starościk I 12/2017 Jakie są potrzeby remontowe właścicieli budynków jednorodzinnych w Polsce? I 10/2017 Co producenci sądzą o zakazie produkcji kotłów na paliwa stałe klasy niższej niż 5? I 10/2017 RAPORT: rynek pomp ciepła powietrze/woda I Ireneusz Jeleń I...
Strona 9 z 9««...789
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 12/2017 4/2017 6/2016