Przeglądasz:Raporty

Archiwum Raporty

Trendy rynku instalacyjno-grzewczego w III kwartale

Raporty 2015 z sektorów energii odnawialnej

Instytut Energii Odnawialnej od kilku lat monitoruje różne segmenty rynku energii odnawialnych i opracowuje raporty m.in.  sektora kolektorów słonecznych, kotłów i urządzeń na biomasę, czy fotowoltaiki. Raporty te stanowią bogate źródło wiedzy o producentach w poszczególnych sektorach, liczbie zainstalowanych urządzeniach, zawierają też porównania z innymi rynkami Europy i świata. Obecnie...

Programy wsparcia instalacji OZE w Polsce

W publikacji postarałam się przedstawić dostępne źródła dofinansowania inwestycji wspierających rozwój budownictwa efektywnego energetycznie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ważny jest odpowiedni podział dostępnych środków na poszczególne grupy beneficjentów i określone inwestycje. Przedstawiono dostępność środków finansowych w ramach poszczególnych programów i możliwe...

Kolektory słoneczne – nie o budowie, a o rynku…

Koszty eksploatacji instalacji solarnej należą do najniższych w porównaniu do urządzeń grzewczych zużywających paliwo lub energię elektryczną. Zakładając nawet, że pompa obiegowa pracuje 8 godzin w ciągu dnia dla podgrzania 300 litrów ciepłej wody, pobierając średnio 30 W energii elektrycznej, koszty pracy wyniosą około 0,14 zł (rys. 1.). Przy zastosowaniu pompy z płynną regulacją obrotów,...

ISH 2015 podsumowanie

Pompy ciepła solanka/woda

Pompy ciepła w wielu krajach europejskich stają się standardowym źródłem ciepła znajdującym zastosowanie w nowych budynkach. Szczególnie jest to widoczne w Szwecji, Szwajcarii i Austrii, gdzie od 70 do 90% nowych budynków wyposaża się w pompy ciepła do celów ogrzewania. W Niemczech jest to już ponad 30%, podczas gdy w Polsce szacuje się, że około… 4%. Potencjał dla rozwoju rynku pomp ciepła na...

Kotły węglowe…przyczyną niskiej emisji

Rynek instalacyjno-grzewczy w IV kw. i całym 2014

Polacy za odnawialnymi źródłami energii

Najnowsze badania opinii publicznej w Polsce pokazały duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i działaniami w zakresie oszczędności energii. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) największy potencjał wzrostu efektywności energetycznej upatruje w budynkach i produkcji energii. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju stanowi obecnie jedno z najistotniejszych wyzwań stojących...

Raport 2013: czym ogrzewamy i jak ocieplamy

W Polsce jest ponad 5 mln domów jednorodzinnych, w większości słabo ocieplonych bądź nieocieplonych wcale. Polacy ogrzewają je za pomocą przestarzałych i niskosprawnych kotłów węglowych, w których niejednokrotnie spalany jest węgiel najgorszej jakości. To właśnie ogrzewanie domów jest głównym źródłem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi,...

Czy Polacy są świadomi zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla?

Strona 3 z 9««...234...»»
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 4/2017 6/2016 2/2016