Przeglądasz:Raporty

Archiwum Raporty

Nowe wytyczne PORT PC dot. jakości

Polska w pogoni za Niemcami …w ogrzewaniu budynków

Często słyszy się opinie, że wiele rozwiązań powszechnie stosowanych obecnie w Niemczech trafi do nas masowo dopiero za parę lat. Można tu znaleźć sporo analogii. Gdyby porównać rynek pomp ciepła sprzed 10 lat w Niemczech i ten obecny w Polsce to widać podobny stopień rozwoju rynku. Liczba sprzedawanych pomp ciepła w Polsce jest taka, jak 10 lat temu w Niemczech. Podobną zgodność można znaleźć...

Dom Kowalskiego z ogrzewaniem wg standardów WT 2017

W styczniu 2017 roku zaczną obowiązywać w Polsce ostrzejsze wymagania odnośnie energooszczędności budynków. Ta planowa zmiana zapisana jest w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe wymagania warunków technicznych (WT 2017) wpłyną nie tylko na izolacyjność obudowy budynku, lecz również na jego wyposażenie HVAC i c.w.u. Piotr Jadwiszczak, Paweł Lachman* * dr...

Aktywny program termomodernizacji dla Polski

W artykule przedstawiono ekonomiczne korzyści wynikające z realizacji programu termomodernizacji, które zostały oszacowane na ok. 700 mld zł. Artykuł powstał na podstawie rozdziału z raportu „Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050”. Autorzy opisywanego rozdziału: Dan Staniaszek (Buildings Performance Institute Europe), Marek Zaborowski (Instytut Ekonomii Środowiska), Anna Dworakowska...

Trendy rynku instalacyjno-grzewczego w III kwartale

Raporty 2015 z sektorów energii odnawialnej

Instytut Energii Odnawialnej od kilku lat monitoruje różne segmenty rynku energii odnawialnych i opracowuje raporty m.in.  sektora kolektorów słonecznych, kotłów i urządzeń na biomasę, czy fotowoltaiki. Raporty te stanowią bogate źródło wiedzy o producentach w poszczególnych sektorach, liczbie zainstalowanych urządzeniach, zawierają też porównania z innymi rynkami Europy i świata. Obecnie...

Programy wsparcia instalacji OZE w Polsce

W publikacji postarałam się przedstawić dostępne źródła dofinansowania inwestycji wspierających rozwój budownictwa efektywnego energetycznie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ważny jest odpowiedni podział dostępnych środków na poszczególne grupy beneficjentów i określone inwestycje. Przedstawiono dostępność środków finansowych w ramach poszczególnych programów i możliwe...

Kolektory słoneczne – nie o budowie, a o rynku…

Koszty eksploatacji instalacji solarnej należą do najniższych w porównaniu do urządzeń grzewczych zużywających paliwo lub energię elektryczną. Zakładając nawet, że pompa obiegowa pracuje 8 godzin w ciągu dnia dla podgrzania 300 litrów ciepłej wody, pobierając średnio 30 W energii elektrycznej, koszty pracy wyniosą około 0,14 zł (rys. 1.). Przy zastosowaniu pompy z płynną regulacją obrotów,...

ISH 2015 podsumowanie

Pompy ciepła solanka/woda

Pompy ciepła w wielu krajach europejskich stają się standardowym źródłem ciepła znajdującym zastosowanie w nowych budynkach. Szczególnie jest to widoczne w Szwecji, Szwajcarii i Austrii, gdzie od 70 do 90% nowych budynków wyposaża się w pompy ciepła do celów ogrzewania. W Niemczech jest to już ponad 30%, podczas gdy w Polsce szacuje się, że około… 4%. Potencjał dla rozwoju rynku pomp ciepła na...

Kotły węglowe…przyczyną niskiej emisji

Strona 3 z 9««...234...»»
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 4/2017 6/2016 2/2016