Przeglądasz:Zasobniki

Polskie kotły kondensacyjne z długoletnią tradycją

THELIA CONDENS – nowe kotły kondensacyjne

Kotły kondensacyjne marki Beretta

Sprawność kotłów kondensacyjnych a klasy efektywności energetycznej ErP

Kotły grzewcze w świetle nowej Dyrektywy ErP

Logamax plus GB072V2 – mobilne sterowania gotowe na nową dyrektywę ErP

Kondensacja z Brötje – lepiej mieć pewność

Kotły kondensacyjne u progu zmian przepisów

Rynek kotłów kondensacyjnych w ostatnich latach ulega znacznym zmianom, których motorem są przede wszystkim zmiany w budownictwie, coraz większy udział budynków energooszczędnych, modernizacja i redukcja strat ciepła w istniejących budynkach. To wszystko sprawia, że oferowane dziś urządzenia to przede wszystkim jednostki dużo bardziej elastyczne i lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników i...

Zgłoszenie kotłów do UDT – w teorii i praktyce

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) został powołany w Warszawie 26 października 1950 roku. Minister przemysłu ciężkiego zarządzeniem z 4 grudnia 1951 r. utworzył Biura Dozoru Technicznego w Katowicach, Warszawie i Poznaniu. Bezpośredni dozór nad urządzeniami wykonywany był przez branżowe inspektoraty: kotłowy, dźwignicowy, zbiornikowy i acetylenowo-butlowy. W celu przygotowania Urzędu Dozoru...

Porównanie wymienników wężownicowych i objętościowych typu zbiornik w zbiorniku

Największą grupą wymienników do wytwarzania  c.w.u. montowanych u klientów  są wymienniki typu wężownicowego. Wykorzystanie z kolei wymiennika objętościowego typu „zbiornik w zbiorniku” daje wiele zalet w porównaniu z klasycznym wymiennikiem wężownicowym z jedną wężownicą. Wydajność c.w.u. dla obydwu rozwiązań jest porównywalna. Jednak  stosując wymiennik „zbiornik w...

Czy w instalacjach z pompami ciepła trzeba stosować bufory?

Pompa ciepła z uwagi na specyficzny reżim pracy wymaga od instalacji grzewczej zachowania minimalnego strumienia przepływu wody i zachowania odpowiedniej pojemności wodnej. Dodatkowo w pompach ciepła typu powietrze/woda istotne jest zapewnienie odpowiedniej ilości energii na potrzeby realizacji procesu odmrażania parownika. Wymogi te powodują, że instalacje z pompami ciepła to albo układy bezpośrednie z...
Strona 3 z 6««...234...»»
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 4/2017 6/2016 2/2016