Garaż i kotłownia dobrze wentylowane, czyli… decentralnie

Urządzenia do wentylacji decentralnej

Wentylacja decentralna, jak sama nazwa wskazuje, realizowana jest nie przez jedno centralne urządzenie, tylko przez wiele samodzielnych urządzeń wentylacyjnych. Jednostki decentralne wyposażone są w rekuperatory umożliwiające odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Zawsze należy je montować w ścianach zewnętrznych budynku, gdyż urządzenia bez pomocy kanałów wentylacyjnych muszą realizować nawiew i...
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017