Pierwsze uruchomienie kotła kondensacyjnego

Efektywna praca kotła kondensacyjnego zależy głównie od jego właściwej instalacji oraz odpowiedniego ustawienia parametrów pracy. Przy dzisiejszym tempie życia ustawienie parametrów pracy kotła kondensacyjnego często schodzi na dalszy plan. W poniższym artykule zwrócę uwagę na kilka parametrów, które można ustawić w kotle tak, aby podnieść sprawność pracy systemu grzewczego przy zachowaniu...

Gazowe kotły kondensacyjne z wymiennikami aluminiowo-krzemowymi

W wymiennikach głównych w gazowych kotłach kondensacyjnych bardzo często wykorzystuje się stop aluminiowo-krzemowy (rys. 1). Poprzez pokrycie stopu warstwą tlenku aluminium (liczoną w kilku μm) uzyskujemy bardzo wysoką odporność na korozję. Zjawisko to zachodzi samorzutnie podczas użytkowania kotła. Dzięki temu dalsze utlenianie się aluminium nie jest możliwe i wymiennik nabiera odporności na...

Dlaczego kocioł „buczy”?

Jeżeli użytkownik nie zleci pierwszego uruchomienia uprawnionemu instalatorowi, wówczas szybko może się okazać, że kocioł sam się o nie upomni – zacznie „buczeć” przy pracy na minimalnej mocy. Jest to związane z niewłaściwie ustawioną mieszanką powietrza i gazu, a co za tym idzie również ze złym procesem spalania. Kotły kondensacyjne wymuszają zmiany w podejściu do ich regulacji Od 26...

Kaskadowe kotły kondensacyjne małej mocy

W niniejszym artykule przybliżę Państwu system oparty na standardowych kotłach kondensacyjnych o mocy, np. do 35 kW połączonych w układ kaskadowy, który z powodzeniem można stosować w  budynkach wielorodzinnych, niewielkich hotelach, budynkach produkcyjnych, przedszkolach, szkołach i wszędzie tam,  gdzie bardzo ważnym czynnikiem jest zagwarantowanie ciągłej produkcji c.w.u. oraz c.o. Rozwiązanie...

Zgłoszenie kotłów do UDT – w teorii i praktyce

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) został powołany w Warszawie 26 października 1950 roku. Minister przemysłu ciężkiego zarządzeniem z 4 grudnia 1951 r. utworzył Biura Dozoru Technicznego w Katowicach, Warszawie i Poznaniu. Bezpośredni dozór nad urządzeniami wykonywany był przez branżowe inspektoraty: kotłowy, dźwignicowy, zbiornikowy i acetylenowo-butlowy. W celu przygotowania Urzędu Dozoru...

Racjonalna regulacja małych kotłów

Dwa główne aspekty, które powinny być brane pod uwagę podczas ustawiania pracy całego systemu grzewczego w budynku to: temperatura w pomieszczeniu i ustawienie pracy kotła w zależności od sposobu użytkowania danych pomieszczeń. W XX wieku urządzenia grzewcze instalowane w budynkach jedno- i wielorodzinnych miały za zadanie przede wszystkim produkować ciepło. W niewielkim stopniu zwracano wówczas...

Kocioł gazowy do wymiany – aspekty techniczne kotłowni i… kotłów

W domach jednorodzinnych montowane są głównie kotły jednofunkcyjne z podłączonym zasobnikiem c.w.u. W mieszkaniach bardzo popularnym rozwiązaniem jest tzw. kocioł dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania (typ B), czyli kocioł pobierający powietrze potrzebne do procesu spalania z pomieszczenia, w którym został zamontowany. W pewnym momencie przychodzi czas, w którym należy rozważyć wymianę...

Prezentacja BERETTA

Strona 1 z 212
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2016 2/2016 11/2015