Badania terenowe małej instalacji kolektorów słonecznych

Wzrost liczby montowanych instalacji kolektorów słonecznych – KS (m.in. za sprawą dofinansowania) przyczynił się znacznie do zwiększenia ilości i zakresu problemów związanych z funkcjonowaniem instalacji (m.in. poprzez montaż przez mniej doświadczone ekipy, podejście szablonowe). Jednocześnie instalacje (w realiach krajowych) po okresie gwarancji pozbawione są często serwisowania, co potęguje...

Termografia/termowizja, czyli jak poprawnie mierzyć

Ochrona cieplna budynków odgrywa coraz większą rolę. Nakłady energii na ogrzewanie budynków mogą dochodzić do 80% całkowitej energii zużywanej przez budynek dla budynków słabo izolowanych, dla wysoko energooszczędnych zaś nie przekraczają 50%. Wielkość zużycia energii zależy głównie od skuteczności izolacji – zwiększenia szczelności cieplnej. Należy zdać sobie również sprawę, że...

O szczelności powietrznej budynku słów kilka…

Zdecydowane zmiany w procesie budowlanym (stosowanych technologiach i rozwiązaniach instalacyjnych) spowodowane są postępem technologicznym, optymalizacją kosztów, jak też zwiększającymi się wymogami związanymi z energooszczędnością. I tu niebagatelną rolę odgrywa szczelność powietrzna budynków. * dr inż. Krystian Kurowski, Katedra Inżynierii Środowiska, WBNS /UKSW Szczelność  =...

Rekuperacja 500+ …czyli czego możemy się spodziewać po centralach wentylacyjnych o wydajności co najmniej 500 m3/h?

Spełnienie wymagań współcześnie budowanych budynków (nie tylko budynków energooszczędnych, które stają się powoli standardem) jest niemożliwe bez zastosowania rekuperacji. Zgodnie z warunkami technicznymi od stycznia 2014 r.  dla budynków zaopatrzonych w wentylację mechaniczną  wprowadzono dla strumienia wentylacyjnego od 500 m3/h nakaz stosowania odzysku ciepła ze sprawnością co najmniej...

Jak właściwie wykonać gruntowe poziome wymienniki ciepła?

Popularność wymienników gruntowych poziomych wiąże się z prostotą konstrukcji, sposobem układania, jak też rodzajem wykorzystywanych narzędzi/urządzeń (jak np. koparka). Jednocześnie grunt wokół wymiennika poziomego charakteryzuje się zdecydowanie większą stabilnością temperatury niż powietrze atmosferyczne, występuje też możliwość samoistnej i pełnej regeneracji złoża w okresie lata....

Nowe technologie w kolektorach słonecznych

Studnie rozdzielaczowe w układach pomp ciepła

Dolne źródła stanowią najczęściej układy wielosekcyjne (stosuje się co najmniej kilka wymienników), które łączą się ze sobą w rozdzielaczu, a następnie rurami dobiegowymi podłączone są do układu pompy ciepła. Rozdzielacz oprócz funkcji rozdziału czynnika – równoważy hydraulicznie układ. Rozdzielacz umieszczać można w szafkach, jednak coraz częściej wbudowuje się je w tzw....

Zakup kolektora słonecznego – praktyka rynkowa a rzeczywistość

Kolektory z Azji (głównie chińskie), nie sprawdzają się często w naszych warunkach. Urządzenia te budowane są z przeznaczeniem dla danych warunków użytkowania. Najczęściej dla rejonów o dużym, stałym natężeniu promieniowania słonecznego, dla terenów z przewagą promieniowania bezpośredniego i brakiem opadów śniegu. Kolektory takie w warunkach Polski o klimacie zgoła odmiennym są prawie...
Strona 1 z 212
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 4/2017 6/2016 2/2016