Dorota Jezierska Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Polska, Ukraina i Kraje Nadbałtyckie – Danfoss

Absolwentka Politech­niki Warszawskiej, wy­działu obecnie noszą­cego nazwę Inżyniera Środowiska, kierunku ciepłownictwo, ogrzew­nictwo i wentylacja. Studia uzupełniające – Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowości i Helsinki School of Economics. Z Danfossem związana od 1992 roku. Na początku odpo­wiadała za szkolenia i wsparcie techniczne, później mar­keting i serwis, a od roku 2000 zajmuje...

Małgorzata Kerntopf-Zalewska Kierownik sprzedaży Rettig Heating

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. W branży instalacyjnej praktycznie od zakończenia studiów w 1987 r. Początkowo zdobywała doświadczenie zawodowe na polu projektowania głównie c.o. i c.w.u., następnie jako doradca techniczny i sprzedawca urządzeń grzewczych. Gros swojego życia zawodowego przepracowała jednak dla koncernu Rettig Heating, z krótką,...

Katarzyna Borowik Prezes zarządu Grupy Handlowej Sangroup

Z Grupą związana od marca 2006 roku, najpierw jako dyrektor handlowy, a następnie prezes zarządu. Z wykształcenia ekonomista, z 14-letnim doświadczeniem pracy w branży instalacyjno-sanitarnej. Wielowymiarowość zadań stawianych na obecnym stanowisku pracy w pełni zastępuje hobby. Dynamika zmian prawnych i sytuacji ekonomicznej wymaga ciągłego nakładu pracy na szkolenia i dokształcanie przy...

Ewa Mikos Współwłaściciel firmy Mika Plus

Mika Plus to producent grzejników drabinkowych z siedzibą we Wrocławiu. Z przygotowaniem eko­nomicznym ze szko­ły w roku 1995 Ewa Mi­kos wkroczyła wprost do świata biznesu, tworząc wraz z mężem, Waldemarem zakład produkujący nowoczesne grzejniki do łazienek. W firmie zajmuje się strategicznym zarządzaniem w zakresie handlu, kierunków rozwoju rynku oraz asortymentu, jego ewolucji i modyfikacji,...

Grażyna Martynkin Dyrektor ds. Inwestycji KAN

Początek przygody Grażyny Martynkin z budownictwem datuje się na pierwszą połowę lat 90. Najpierw była to firma TRAWEX (współwłaści­ciel A-pex), aż trafiła na wchodzącą wtedy na rynek firmę z branży in­stalacyjnej – KAN s. c. – i tu przepracowała kilkanaście najbardziej inte­resujących lat swojego życia zawodowego. „Swoją osobowością, twórczą pasją zafascynowali mnie...

Tamara Telusiewicz-Wojsznis Dyrektor zarządzający/prokurent HERZ

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa­ła w firmach o naprawdę różnym profilu bran­żowym. Zaczynała w BWT jako tłumacz, następnie w dziale marketingu i obsługi klientów współuczestniczyła w opracowywa­niu i wdrażaniu strategii marketingowych. Jesienią 2000 roku, po osiedleniu się w Kra­kowie, podjęła pracę w Dziale Przygotowania Ofert i Estymacji Kosztów w mię­dzynarodowym koncernie...

Beata Korduszewska Kierownik sprzedaży i marketingu GEBO

Karierę zawodową rozpoczęła zaraz po szkole średniej, w firmie budowlanej specja­lizującej się w usługach związanych z głębokim fundamentowaniem. Zaczynała jako asystentka kierownika bazy sprzętu, następnie zarządu, Office Manager, i na koniec spec. ds. marketingu. Zaocznie studiowała Bankowość i Ubezpieczenia w Akade­mii Finansów w Warszawie. Firma budowlana, w której pracowała, nauczyła ją...

VIII Kongres INSTALEXPO

Ósmy już raz redakcja Polskiego Instalatora zorganizowała Kongres INSTALEXPO. Jak co roku odbył się on w Warszawie, tym razem w Airport Hotel Okęcie przy ulicy 17 Stycznia 24. Uczestnicy, którzy 30 września przybyli do hotelu, mieli okazję wysłuchać 11 prelekcji przygotowanych przez specjalistów w swoich branżach. Tradycyjnie Kongres organizowany był przy współpracy Polskiej Korporacji Techniki...
Strona 662 z 674««...661662663...»»
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017