Warsztaty Biomasowe 2014

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w Warsztatach Biomasowych 2014, które odbędą się w dniach 13-14 stycznia 2014 r. w  Puławach (Hotel IUNG, al. Królewska 17).

Głównym celem Warsztatów jest przedstawienie wyników oceny zasobów biomasy odpadowej i ubocznej, które mogą być wykorzystane na cele energetyczne. Modelowanie tego rodzaju „zielonego” paliwa przeprowadzono w ramach europejskiego projektu BioBoost (7FP) dla 27 krajów UE i Szwajcarii. W prezentacjach położony zostanie nacisk na przedstawienie szacunków dostępności biomasy w Polsce na tle potencjałów teoretycznych i technicznych innych państw Unii Europejskiej. Poruszona zostanie również tematyka produkcji biopłynów i biopaliw drugiej generacji, wytwarzanych na bazie plonów i produktów ubocznych oraz odpadów.

Zakres wstępny referatów:

- Ustawa o odnawialnych źródłach energii (projekt) – szansa czy zagrożenie dla rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy (energetyki biomasowej)?

- Realizacja założeń polityki biomasowej UE w Polsce

- Wykorzystanie półproduktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw. Założenia projektu BioBoost

- Ocena potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w Polsce na tle tych zasobów w Europie

- Regionalizacja biomasy odpadowej w Polsce i Europie

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele IUNG PIB. Ocenę potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE-27 i Szwajcarii oraz ich regionalizację IUNG wykonał na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego BioBoost: „Biomass based energy intermediates boosting biofuel production” (kontrakt nr 282873), finansowanego z funduszy 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

Warsztaty skierowane są do kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, firm oferujących technologie pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i  samorządów.

Koszty udziału – materiały, wyżywienie, parking

950 zł netto dla jednego przedstawiciela

Koszty noclegu Hotel IUNG, Al. Królewska 17

150 zł netto (1 doba, pok. 1-osobowy), 170 zł netto (1 doba, pok. 2-osobowy)

Kontakt

udział, promocja: tel. 32 777 43 35, biomasa@nowa-energia.com.pl

Więcej


 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017