Sprawozdanie Danfoss za rok 2015

Pomimo trudnych warunków rynkowych dla niektórych segmentów firmy, Danfoss zdołał utrzymać dobre wyniki finansowe. Sprzedaż netto Grupy osiągnęła poziom 5,1 mld euro, w porównaniu do 4,6 mld euro w 2014, co stanowi 11% wzrost. Wzrost wyrażony w walutach lokalnych wyniósł 5%. EBIT uległ poprawie, osiągając poziom 549 mln Euro, co stanowi 4% wzrost. Zysk netto wyniósł rekordowe 348 mln Euro i jest to wynik lepszy o 13% od zeszłorocznego.

Poszczególne segmenty, w których Grupa prowadzi działalność, miały do czynienia z różnymi warunkami rynkowymi. Segmenty Chłodnictwa oraz Napędów Elektrycznych osiągnęły lepsze wyniki niż w zeszłym roku. Z drugiej strony, segment Danfoss Power Solutions zmagał się
z recesją na globalnym rynku mobilnych rozwiązań hydraulicznych, a segment Ogrzewnictwa ma za sobą pełen wyzwań rok, głównie z powodu spowolnienia gospodarczego w Rosji.

Jeśli chodzi o perspektywy lokalne, to zgodnie z oczekiwaniami, w Rosji nadal panowała słaba koniunktura, zaś rynek chiński nie rozwijał się już tak szybko, jak wcześniej. Tymczasem kraje takie jak Meksyk, Indie oraz Turcja odnotowały silne wzrosty. Pozytywne trendy zaobserwowano również na rynkach w Ameryce Północnej i Europie.

W Europie Wschodniej najważniejszymi rynkami rozwojowymi są Polska, Ukraina i Czechy. Wynika to z rosnącego zainteresowania i potrzebą wdrażania rozwiązań efektywnych energetycznie, zwłaszcza w sektorze budowlanym. Na koniec 2015 r. region Europy Wschodniej odnotował 15,3% wzrost, w tym Polska 11,4%.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017