Obrady Krajowej Rady PIIB

13 października obradowała Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zostały omówione działania podjęte przez  PIIB w związku z propozycją klubu parlamentarnego PiS odnoszącą się do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Stała Konferencja Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wyraziła stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów przygotowanego przez członków klubu parlamentarnego PiS jako zmierzający do unicestwienia naszych samorządów zawodowych.
Przedstawiono terminarz działań przygotowawczych do X Krajowego Zjazdu PIIB. Zgodnie z nim Zjazd odbędzie się  w dn. 17-18 czerwca 2011 r. Podczas obrad zebrani zdecydowali także o zmianie nazwy Komisji Ustawicznego Kształcenia na Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego oraz zatwierdzili wydatki, jakie będą ponoszone przez PIIB na czasopismo „Inżynier Budownictwa”.
Podczas obrad uchylono uchwałę Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 17 września br. podtrzymującą stanowiska zawarte w uchylonych przez Krajową Radę uchwałach Rady PDK OIIB dotyczące przebiegu IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego PIIB.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017