II Krajowe Forum Spalania Biomasy

W dniach 18-19 kwietnia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie firma Center for Business Education organizuje II Krajowe Forum Spalania Biomasy. Konferencji patronuje Polska Agencja Prasowa. Partnerami Forum zostały Firmy: Foster Wheeler , FP Engineering, Metso, OMIS,  Nalco Mobotec, Elbis.
Forum Spalania Biomasy jest dwudniową i cykliczną debatą poświęconą wszelkim aspektom wykorzystania biomasy do celów energetycznych. Jest reakcją na problemy i pytania dotyczące wszelkich aspektów tego procesu. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku, tegoroczna edycja Forum będzie miała charakter międzynarodowy, co umożliwi przyjrzenie się zagranicznym doświadczeniom.
Uwzględniając zapotrzebowanie rynku oraz strategiczną rolę korzystania z doświadczeń zarówno krajowych, jak i zagranicznych, obecna edycja Forum będzie miała charakter międzynarodowy.
Nad wysokim poziomem merytorycznym wydarzenia czuwa powołana Rada Programowa składająca się z ekspertów reprezentujących środowiska naukowe.
Radę Programową Forum tworzą m.in.:
- Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
- prof. Adam Guła, Wydział Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza
- prof. Wojciech Nowak, Dziekan Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej
- prof. Waldemar Skomudek, Politechnika Opolska
- prof. Andrzej Szlęk, Wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
- dr inż. Krystyna Kubica, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
- Karol Teliga, Prezes, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM
- dr inż. Rafał Rajczyk, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska

Patronat honorowy Forum objęły następujące instytucje:
- Eurelectric (Union of the Electricity Industry)
- Ministerstwo Środowiska
- Stowarzyszenie Elektryków Polskich
- Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM
- Akademia Górniczo-Hutnicza
- Politechnika Częstochowska
- Politechnika Opolska
- Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki
- Niemiecka Agencja Zasobów Odnawialnych (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, FNR, Agency for Renewable Resources)

Wśród prelegentów Forum:
- dr Susanne Nies, szef działu polityki energetycznej w Europejskiej Unii Przemysłu Elektroenergetycznego „Eurelectric”
-  Mikael Backman, doradca szwedzkiego rządu oraz Nordyckiej Rady Ministrów (Szwecja)
- Kolio Kolev, Executive Director of Sustainable Energy Development Agency (Bułgaria)
- Michael Sorger, Leiter Abteilung Ökoenergie und Energieeffizienz, Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Austria)
- Antti Rainio, Managing Director at Biomass Power Plant Kymin Voima Oy (Finland)
- Slavomir Cifra, Słowacka Agencja ds. Innowacji i Energetyki (Slovenská inovačná a energetická agentúra)
- Claudia Lutsyuk, Niemiecka Agencja Zasobów Odnawialnych (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. – FNR)
- mr. Kolio Kolev Executive Director of Sustainable Energy Development Agency (Bułgaria)
- Michael Sorger, Leiter Abteilung Ökoenergie und Energieeffizienz, Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Austria)
- Hans Langeveld, Director, IEA Bioenergy, Biomass Research
- Héloïse Gennart, Sustainable Process Technology, Combustion Optimisation & Thermodynamics, Laborelec GDF SUEZ (Belgia)
- Patrick Allard, Laborelec GDF SUEZ (Belgia)
- Janusz Zaleski, główny konserwator przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
- prof. dr hab. inż. Adam Guła, Akademia Górniczo-Hutnicza
- prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Politechnika Częstochowska
- prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Politechnika Śląska
- prof. Waldemar Skomudek, Politechnika Opolska
- prof. dr hab. Robert Maciorowski, Zakład Doświadczalnictwa, Katedra Agronomi Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
- dr inż. Rafał Rajczyk, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska
- dr inż. Krystyna Kubica, Politechnika Śląska
- Roman Szerszeń, dyrektor generalny, Metso Power
- dr Krzysztof Sadowski, wiceprezes, dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Elektrociepłowni Białystok S.A.
- dr inż. Roman Wacławowicz, Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
-  mgr inż. Karol Teliga, Polska Towarzystwo Biomasy „POLBIOM”
-  Kazimierz Szynol, dyrektor TAURON Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
-  Marek Bogdanowicz, prokurent, menedżer ds. produkcji, Elektrownia Skawina S.A.
-  Janusz Szlanta, prezes zarządu, Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o
- Dariusz Marczewski, prezes, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o.
- Andrzej Surma, kierownik Wydziału Analiz, OPEC Grudziądz Sp. z o.o.
- Krzysztof Kowalczyk, specjalista ds. rozwoju i ochrony środowiska, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań
- Robert Mania, z-ca dyrektora ds. marketingu i rozwoju, prokurent, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
- Roman Szerszeń, dyrektor generalny, Metso Power
- Patrick Allard, Laborelec GDF SUEZ (Belgium)
- Marek Paw, starszy specjalista ds. Paliw – koordynator, Elektrownia Bełchatów, Wydział Gospodarki Energetycznej, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Obecnej edycji Forum towarzyszyć będzie uroczysta Gala rozdania nagród. „Tytani Energii 2011” to unikalny na polskim rynku konkurs skierowany do przedsiębiorstw z szeroko pojętego sektora przemysłowego, które mogą pochwalić się najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i ekologicznej produkcji z wykorzystaniem paliwa biomasowego, jak również dostawców najlepszych rozwiązań dla tego sektora. Gala rozdania nagród odbędzie się po zakończeniu pierwszego dnia wykładowego w dniu 18 kwietnia 2012 roku we wnętrzach Kopalni soli w Wieliczce (sala widowiskowej Warszawa, na głębokości 122,5 m.)

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje dotyczące Forum znajdują się  na stronie dedykowanego portalu tematycznego: www.spalaniebiomasy.pl.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017