Aktualizacja aplikacji do analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. opracowała aktualizację aplikacji aoze.pl, dzięki czemu przeprowadzenie analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii w budynku będzie jeszcze prostsze niż dotychczas. Wprowadzone usprawnienia obejmują:

  • prosty dostęp do przykładowych analiz, które mogą być następnie wykorzystywane jako szablony dla nowych projektów. Ułatwia to zapoznanie się z aplikacją, skracając jednocześnie czas przygotowania raportu;
  • możliwość wprowadzania dwufunkcyjnych źródeł ciepła przy odrębnym definiowaniu parametrów instalacji c.o. i c.w.u. Dzięki temu rozwiązaniu wprowadzanie danych na podstawie charakterystyki energetycznej budynku staje się bardziej intuicyjne.

Aplikacja jest przeznaczona dla projektantów instalacji, architektów i audytorów energetycznych.

Więcej informacji aoze.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017