Akademia Danfoss – rozpocznij swoją karierę!

Rusza czwarta edycja programu stypendialnego Akademia Danfoss. Integralnym elementem działalności firmy jest wspieranie lokalnych społeczności, dlatego Danfoss szczególnie popularyzuje studentów z województw, na terenie których ma swoje zakłady. Z roku na rok udoskonala Akademię Danfoss, po to by dać jak największe możliwości rozwoju jej uczestnikom. W tegorocznej edycji laureaci poza stypendium w wysokości 5000 zł, otrzymają także okazję odbycia płatnych praktyk w jednej z dwóch lokalizacji Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim lub w Tuchomiu. Poza tym półfinaliści, którzy nie otrzymają nagrody głównej, zostaną zaproszeni do II etapu rekrutacji do Programu Praktyk Letnich w Danfoss.

- Akademia Danfoss to szansa dla studentów, którzy już teraz myślą o swojej karierze zawodowej. Laureaci programu będą mogli zdobyć doświadczenie w międzynarodowej firmie, biorąc udział w bieżących projektach oraz wspomagając różnorodne procesy organizacyjne, zgodne z ich profilem wykształcenia lub zainteresowaniami. Mamy 12-letnie doświadczenie we współpracy ze studentami. Danfoss od wielu lat prowadzi Program Praktyk Letnich z bardzo zadowalającymi rezultatami. Każdego roku przyjmujemy na praktyki średnio 25 studentów, z czego znaczna część współpracuje z nami w dłuższej perspektywie. Mamy wiele przykładów wewnątrz organizacji, gdy student rozpoczął współpracę od programu praktyk, a po latach jest cenionym specjalistą Danfoss, czy kieruje własnym zespołem – powiedziała Marta Kropidłowska, koordynator ds. zapewniania zasobów ludzkich oraz współorganizator programu Akademia Danfoss.

Dodatkowo Akademia Danfoss oferuje laureatom możliwość otrzymania rocznej opieki mentorskiej, w ramach której będą mogli zaprojektować program według własnych potrzeb oraz rozwijać się w kierunku swoich zainteresowań pod okiem ekspertów Danfoss.

Laureaci oraz półfinaliści poprzednich edycji wykorzystując możliwości, jakie dała im Akademia Danfoss poznali procesy zachodzące w międzynarodowej organizacji, rozwinęli swoje umiejętności, a także sprecyzowali cele zawodowe. Kilkoro z nich zdobywa pierwsze doświadczenie wewnątrz organizacji Danfoss.

Proces wyłonienia zwycięzców będzie składał się z 5 etapów:

  1. Zbieranie aplikacji (do 31 marca 2014).
  2. Pierwsza selekcja/rozmowy rekrutacyjne (23 marca – 9 kwietnia 2014): Etap zakończy się wyłonieniem dwunastu kandydatów.
  3. Półfinał (kwiecień 2014): Przeprowadzenie prezentacji przed komisją egzaminacyjną na podstawie zadanego wcześniej case study.
  4. Finał (maj 2014): Wyłonienie trzech laureatów na podstawie multimedialnego CV kandydata oraz profilu kandydata opracowanego na podstawie dokumentów przygotowanych we wcześniejszych etapach programu.
  5. Uroczystość wręczenia nagród (maj 2014).

Szczegóły dotyczące Akademii można znaleźć na oficjalnej stronie programu www.danfoss.pl/akademia oraz na facebook.com/DanfossAkademia

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017