Afriso otrzymuje Gazelę Biznesu

Firma Afriso została uhonorowana statuetką „Gazela Biznesu” przyznawaną przez „Puls Biznesu”. Z punktu widzenia „Pulsu Biznesu” gazela to firma średniej wielkości, która dzięki dynamicznemu rozwojowi daje sobie radę wśród większych konkurentów.
Statuetkę otrzymuje firma, która:
• rozpoczęła działalność przed rokiem 2007 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,
• w roku bazowym 2007 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
• w latach 2007–2009 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży,
• w latach 2007–2009 ani razu nie odnotowała straty,
• umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2007 (publikując je w Monitorze Polskim B, przekazując dane do Coface Poland albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).
www.afriso.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017