4. Międzynarodowa Konferencja Słoneczne Systemy Ciepłownicze (SDH)

W imieniu konsorcjum projektu „Słoneczne Systemy Ciepłownicze”, Instytut Energetyki Odnawialnej (polski partner projektu) zaprasza do udziału w konferencji „Słoneczne Systemy Ciepłownicze” (21-22.09.2016, Billund, Dania).

Podczas konferencji zostaną przedstawione min. następujące informacje:

  • doświadczenia w zakresie budowy i funkcjonowania, integracji instalacji kolektorów słonecznych w połączeniu z sieciami ciepłowniczymi,
  • studium wykonalności instalacji słonecznego systemu ciepłowniczego na podstawie duńskiego przedsiębiorstwa ciepłowniczego,
  • BIG Solar Graz: Słoneczny system ciepłowniczy w Graz o wielkości 500 000 m² kolektorów słonecznych,
  • monitoring i wyniki pracy słonecznych systemów ciepłowniczych,
  • odbędzie się wizyta techniczna na jednym z najnowocześniejszych duńskich wielkoskalowych przedsiębiorstw SDH w Gram, w skład którego wchodzi m.in. 44 800 m² kolektorów słonecznych, pompa ciepła, instalacja kogeneracyjna na gaz i sezonowy magazyn ciepła o wielkości 122 000 m³,
  • wystawa produktów i usług sektora SDH.

Program konferencji jest dostępny stronie internetowej, a także informacje o dot. rejestracji i zakwaterowania.

http://solar-district-heating.eu

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017